IDF faces Arab riots in Kalandiya
IDF faces Arab riots in KalandiyaSliman Khader/Flash 90

פרשת רצח הפעוט הפלסטיני, עלי דוואבשה, בכפר דומא במהלך הצתת ביתו מוסיפה לתפוס מקום מרכזי בסדר היום הפלסטיני, ולהשפיע על עיצוב המדיניות הפלסטינית מול ישראל.

לצד האיומים הנשמעים לבצע פיגוע נקמה וההכרזות לפיהן החיילים והמתנחלים הן מטרות לגיטימיות, תנועת 'פתח' במחוז קלקיליה הודיעה על הקמת ועדת הגנה ושמירה בכל רחבי המחוז כדי לסכל התקפות אפשריות מצד המתנחלים.

ההודעה על הקמת הוועדות נמסרה במטה ארגון 'פתח' בקלקיליה בהשתתפות מושל המחוז, ובכירים בממסד המקומי ובמנגנוני הביטחון הפלסטיניים.

מזכיר תנועת 'פתח' בקלקיליה, מחמוד ולוויל, אמר כי ועדות השמירה יוצבו באזורים הקרובים להתנחלויות, וכי לאור המצב הועלתה הכוננות ונערכים מאמצים לשלב את כל מגזרי החברה הפלסטינית במערך, בציינו כי פעולות ההגנה צריכות להתבצע בכל האמצעים האפשריים ובכל הדרכים הלגיטימיות על פי החוק הבין-לאומי.