היועמ"ש בולם את שרת התרבות

בלשכת היועמ"ש הבהירו לשרה רגב כי לא תוכל לשנות את מבחני התמיכה ליצירות תרבות. רגב השיבה כי בכוונתה לשנות את החוק בעניין.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ד באב תשע"ה

מירי רגב
מירי רגב
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

המשנות ליועץ המשפטי לממשלה, עורכות הדין אורית קורן ודינה זילבר, הבהירו לשרת התרבות מירי רגב כי לא תוכל לערב שיקולי תוכן בקביעת התמיכה הכספית ליצירות תרבות, בשל פגיעה בחופש הביטוי.

נזכיר כי עם כניסתה לתפקיד הודיעה השרה רגב כי בכוונתה לשנות את מבחני התמיכה. דבריה באו על רקע הצגה "הזמן המקביל" שעלתה בתיאטרון אלמידאן, שבעקבותיה הורתה להקפיא את העברת התמיכה לתיאטרון.

בתשובה לפניית היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כתבו המשנות ליועמ"ש כי שינוי מבחני התמיכה באופן הכולל בחינה של תוכן היצירה, לו היה נעשה, "יכול היה לגרום לחלק ממוסדות התרבות להימנע ממתן ביטוי לעמדות מסוימות, מתוך חשש שיסכנו את התמיכה הממשלתית.

פגיעה באפשרות הפקתה או הפצתה של יצירה וזאת על בסיס תוכנה, היא פגיעה קשה במיוחד בחופש הביטוי, שהלא תוכנה של יצירה הוא לב לבה ועצם מהותה, ולכך מתנגד היועץ המשפטי לממשלה".

בתגובה למכתב הבהירה רגב כי בשלב זה אין בכוונתה לשנות את מבחני התמיכה, אך היא שוקלת לתקן את החוק כדי לאפשר לה לעשות כן, אלא שגם שינוי החוק אינו דבר שיעבור בשתיקה. קורן וזילבר הבהירו כי גם יוזמת חקיקה שכזו, ככל שתעלה, "תדרוש את התייחסות היועץ המשפטי לממשלה לגופה של היוזמה, אשר יידרש לבחון האם זו עומדת אף ביתר אמות המידה שנקבעו באשר לפגיעה בזכות אדם בחוק יסוד: כבוד אדם וחירותו".