סערת בית הדין: הרב צוריאל עונה למתנגדים

"כאשר הרב נסים קרליץ העמיד בית דין חילופי, וגם כשהרב דרוקמן והרב ישראל רוזן, לא חששו שבזה מבטלים את הרבנות הראשית''.

רעות הדר , כ"ז באב תשע"ה

סערת בית הדין: הרב צוריאל עונה למתנגדים-ערוץ 7
הרב נחום אליעזר רבינוביץ'
פלאש 90
הרב משה צוריאל, מרבני הזרם החרדי-לאומי, ר״מ בישיבות ומחברם של עשרות ספרים, יוצא הבוקר (רביעי) במכתב תמיכה בבתי הדין החדשים ״גיור כהלכה״.

במכתבו תוקף הרב צוריאל את המתנגדים ומשווה אותם לרבי זכריה בן אבקילוס שגרם לחורבן בית המקדש ״מרוב פקפוקיו שמא יקבעו הלכה שלא כדין״.

במכתב שנשלח לרב נחום רבינוביץ׳, הרב רא״ם הכהן והרב דוד סתיו, כותב הרב צוריאל כי ״במלחמת דעות הנטושה כעת שיש הרבה מהציבור החרדי, וגם מקצת מהציבור הציוני הדתי החולקים על ייסוד הבית-דין האלטרנטיבי, באתי להזכיר לכבוד הרב שליט"א מה שנאמר בגמרא ׳רבותא למחשב גברי?׳ (יבמות מ"ה א' ). לא תמיד הרוב צודק. במיוחד כאשר יש ׳שנאה מקלקלת את השורה׳ (בראשית רבה נה, ח)״.

בהקשר זה מביא הרב צוריאל את דברי הרב קוק בעקבות המתקפות עליו. ״אני מצטט כאן דברי הרב קוק, גם הוא היה יחיד מול זרם של מתקיפים [ולפעמים מתקיפים בארסיות] בשנת תרע"א (אגרות ראיה, תחילת כרך ב, עמ' ב) ׳ועל דבר שאלתו מי הם העומדים על ימיני? בכלל הינם כל יראי ד' ת"ח מובהקים ישרי לב, שכולם מתרעמים על המהומה החדשה, וביחוד על דרכיה הבלתי מכובדים ובפרט שהפועלים הראשיים אינם מובטחים כלל שתהיה כונתם לשם שמים, אפילו לפי דעתם.

''אמנם לא בקשתי מאת שום אדם לעזור לי. חושב אני לעלבון וחלול כבוד להאמת להעזר מהסכמות וסמיכות צדדיות׳. עכ"ל. כלומר, היחיד יכול להיות צודק, אפילו אם רבים הם הקמים עליו ולנגדו. צריכים לדון לגופו של דבר״.

עוד מוסיף הרב כי ״בעניין שלנו, להציל את עם ישראל מנישואי התבוללות בעמים, כאשר יש מאות אלפי אזרחים שאינם יהודים לעת עתה, על פי ההלכה, ותמיד כל היום יש זוגות מזדווגים זה לזה, ודאי כי מצווה רבה היא להציל רבים מעוון.

''ואלו המתנגדים, הם בבחינת ׳כאשר רגיז רעיא על ענא, עביד לנגדא סמותא׳ (בבא קמא נב, א). הם לא רואים מה שלפניהם. כי ׳החכם עיניו בראשו׳ איזהו חכם? הרואה את הנולד. (תמיד לב)״.

הרב צוריאל ממשיך ותוקף את מתנגדי המהלך. ״זכורני כי רבי זכריה בן אבקילוס, הוא הוא זה שגרם לחורבן המקדש ולחורבן ירושלים. מרוב פקפוקיו שמא יקבעו הלכה שלא כדין, מרוב הססנותו, מרוב לבטיו, לא עשה כלום. ואי עשייה, בזמן שחייבים לעשות, הוא מכשול נורא״.

לסיום, מחזק הרב צוריאל את השותפים להקמת בתי הדין החדשים. ״יתחזק נא כבוד הרב, וידע כי ה' אתו! סוף דבר כי עשרות אלפים [ובחסד ה' אולי מאות אלפים] שיתגיירו בבתי דין האלטרנטיביים, ובסופו של דבר יודו גם המתנגדים על הברכה שבדבר. זה דומה בעיני לתופעה בעבר. כי המתנגדים לייסוד ישיבות תיכוניות, ואח"כ התנגדו לייסוד ישיבות ההסדר, ודווקא אלו הם שהצילו רבבות יהודים! כן גדולי בני ברק התנגדו לייסוד המכללה (של הרב קופרמן) בירושלים. ובסופו של דבר, התברר שטעו המתנגדים״.

״ומה שטוענים המתנגדים שבדבר זה מבטלים סמכותו של הרבנות הראשית, אין הטענה מובנת. כי גם כאשר הרב נסים קרליץ (בני ברק) העמיד בית דין חילופי, וגם כשהרב חיים דרוקמן (אור עציון) העמיד בית דין חילופי, וכן הרב ישראל רוזן, לא חששו שבזה מבטלים את הרבנות הראשית''.