ביקורי שגרירים בישיבות ואולפנות בני עקיבא, מינוי רכז אנגלית ארצי, הצבת יעדים, לימודי פרשת שבוע באנגלית וכנס מורים מיוחד רק בשפה האנגלית. כל אלה יהוו חלק מהתפנית המתוכננת באולפנות וישיבות בני עקיבא בכל הנוגע ללימודי אנגלית.

ההחלטה על הדגש המיוחד שיושם החל מהשנה הבאה על לימודי אנגלית במוסדות בני עקיבא התקבלה לאור מחקר שערך אריאל פינקלשטיין ביוזמת תנועת "נאמני תורה ועבודה" וממנו עלה מעל לכל ספק כי לאורך כל הדרך ישנו פער משמעותי בלימודי האנגלית בין מוסדות הציונות הדתית למוסדות החינוך הכללי.

הדברים באים לידי ביטוי מהמיצ"ב דרך הבגרויות ועד למבחני הכניסה לאוניברסיטאות – הפסיכומטרי שם נמצא פער של 11-15 נקודות לטובת החינוך הממלכתי. בישיבות ואולפנות בני עקיבא ראו בתוצאות קריאת השכמה. "הפערים בפסיכומטרי מדאיגים, התוצאות מצביעות על חולשה בחמ"ד באנגלית, אנחנו לא יודעים להגיד חמ"ד באנגלית. הנתונים מחייבים לקחת אחריות להסתער על מקצוע האנגלית ולהצליח" אמר אלחנן גלט, מנכ"ל רשת החינוך של בני עקיבא.

בעקבות ההחלטה מינה המרכז רכז אנגלית ארצי שכבר החל לעבוד מול המורים לאנגלית. בעבודתו מציב הרכז בפני המורים דגשים מיוחדים, מציב יעדים ומפיק פעולות לעידוד לימוד האנגלית במוסדות. בין השאר נקבע כי כבר בתחילת הלימודים יילמדו פרשות שבוע בישיבות ובאולפנות בשפה האנגלית, במהלך השנה מתוכננים כנסים למורים לאנגלית בהשתתפות שגריר ארה"ב בישראל ואנשי מפתח בישראל על מנת שאלה יציגו בפני התלמידים והמורים את חשיבות ידיעת השפה האנגלית כפותחת שערים. בימים אלה מתגבשות פעולות נוספות לתוכנית לתגבור האנגלית.

"בדור שבוגרת אולפנית בני עקיבא היא סגנית שר החוץ, כל אחד מבין שכל תלמיד ותלמידה יכולים לכבוש יעדים לכהן כשרי חוץ ושגרירים אבל בשביל זה צריך אנגלית", סיכם גלט.