מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת

הועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגידה ד"ר קרנית פלוג, החליטה להותיר את ריבית חודש ספטמבר ברמתה הנוכחית, 0.1%, כך נמסר אחר הצהריים (שני) מבנק ישראל.

בהודעת הבנק מצוין כי מסתמנת האטה מסוימת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית תוך עלייה ברמת הסיכונים. "ההאטה בצמיחה בסין משפיעה לרעה על הפעילות הכלכלית במדינות רבות".

"בימים האחרונים נרשמו ירידות שערים חדות בשווקים הפיננסיים העולמיים, והתוואי הצפוי לריבית בארה"ב, כפי שהוא נגזר מהשווקים הפיננסיים, נמוך משהיה בחודש הקודם", מוסיפים בבנק.

בבנק ישראל מציינים עוד, "הפעילות הערה בשוק הדיור נמשכה גם החודש, ובאה לידי ביטוי בהיקף גבוה במיוחד של מכירת דירות חדשות, ובהאצה בקצב עליית המחירים, אשר עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-4.4%. כמו כן, קצב נטילת המשכנתאות החדשות ממשיך להיות גבוה".

בהודעה מודגש עוד, "הוועדה המוניטרית סבורה שגברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור".

ניסן סולטן, סמנכ"ל התפעול של חברת בטוחה משכנתאות, התייחס להחלטת בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה וציין, "ההחלטה של בנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה מעידה על עקביות במדיניות המוניטרית של בנק ישראל שנועדה לאזן את האינפלציה ולהחזירה אל יעד של 1-3% בשנה הקרובה. תזוזת הריבית בהמשך תלויה בעיקר ברמת האינפלציה הקרובה".

לדבריו, "אנו רואים כי למרות ההתפתחויות האחרונות, ביניהם התרסקות שנרשמה בשוק המניות האמריקאי והתעוררות בשבוע שעבר של שוק המט"ח, בנק ישראל לא מתלהב לבצע הפחתת ריבית נוספת ולכן השאיר אותה על כפי שהיא".