קריאה לבנט: לפתח "תרבות יהודית"

חברי תא החינוך והתרבות של תנועת 'דרך חיים' קוראים לשר החינוך לא להסתפק בצעדים כדוגמת פיטורי יו"ר ועדת סל התרבות.

ידידיה בן אור , ט' באלול תשע"ה

נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: חזקי עזרא

הודעתו של שר החינוך נפתלי בנט כי לא יאריך את כהונתה של יו"ר וועדת סל התרבות של משרד החינוך בלהה בלום, ממשיכה להכות גלים.

בסוף השבוע שיגרו חברי תא החינוך והתרבות של תנועת 'דרך חיים' מכתב לשר בנט ובו הם מברכים אותו על ההחלטה, אך קוראים לו לפעול גם בעשייה חיובית להעמקת התרבות היהודית בישראל.

"אנו מחזקים את ידיך בהחלטתך שלא להאריך את כהונתה של הגב' בלהה בלום. מעבר לכך שזהו מעשה חיוני לממשל תקין, ומבהיר כי הקו שאותו מתווה הממשלה הוא הכרחי ומחייב את המופקדים על ניהול המערכת בפועל – קיימת חשיבות מיוחדת לפעולה בנושאים כגון אלו שלצערנו השתרשו בהם דפוסים שאינם תואמים את רוח היהדות", כתב הרב יוחנן בן זכאי ראש תא חינוך ותרבות בתנועה.

"מעבר לפעולה הנצרכת שנקטת, בבחינת 'סור מרע', אנו מעודדים אותך להמשיך ולהרבות בעשיה חיובית, בבחינת 'עשה טוב'. אין להסתפק בהדיפת גורמים שליליים בתחום התרבות, אלא לפעול למען יצירת תרבות יהודית מקורית ולהקצות לכך משאבים", הוסיף בן זכאי.

לדבריו, "'תרבות' פירושה מורשת, דרך החיים של העם – ואת התרבות היהודית עלינו לפתח, הן בשימור והחייאת התרבות האותנטית של עם ישראל, והן בפיתוח כלים עכשוויים לחיבור עם ישראל לאותה מורשת".

הרב בן זכאי התייחס גם להפרדת משרדי החינוך והתרבות, אשר בתנועת 'דרך חיים' הוחלט לרכזם בפעילות משותפת בהתאם לחזון של קידום החיים הציבוריים בישראל על פי דרך התורה, אותו רוצה לקדם התנועה בה כ-3,500 חברים ומתפקדים.

"בעבר היו שני המשרדים, החינוך והתרבות, מחוברים. אכן, התרבות היא נדבך במערך החינוך של העם. אולם הפרדת המשרדים בשנים האחרונות מצטרפת למגמה הרואה בשני תחומים אלו עולמות שונים לחלוטין – החינוך אכן נתפס כיעד שבו משפיעים מתוך נקיטת עמדה, אך את התרבות רואים כשירות שהמדינה מספקת לתושביה. משרד התרבות נתפס כפונקציה לריכוז וחלוקת התקציב שהמדינה מקצה לתחומי התרבות, ללא סמכות כלשהי לקבוע מהי תרבות או לאיזו אג'נדה תרבותית המדינה רוצה לתת את זכות הבכורה. כל ניסיון לקבוע אמות מידה לתרבות, או להציב גבולות לחופש התרבות, מעורר את זעמם של 'מעצבי התרבות', כאילו רק להם הזכות לקבוע מהי תרבות", ציין בן זכאי.

"אכן תפקידך כשר החינוך לדאוג לחינוך יהודי המותאם לרוח העם ולתורת ישראל. זהו גם תפקידו הנכון של משרד התרבות. מנגד, יבוא סיטונאי של תרבות זרה ממדינות המערב, והקצאת משאבי התרבות בארץ לחיקוי תרבות זרה וזולה – מחלחל לחברה הישראלית את דרך החיים של אותן תרבויות, התופסות את מקומה של הרוח היהודית (שהחזון שלה הוא להשפיע לטובה גם על כלל האנושות). חזק ואמץ במשמרתך בסור מרע ועשה טוב, להוסיף כח ואומץ לעם ישראל על פי תורת ישראל כאן בארץ ישראל אשר עיני ה' א-להינו בה", כתב בן זכאי.