בית הדין הרבני
בית הדין הרבניצילום: פלאש 90

ארגון רבני בית הלל קורא ליו"ר הועדה לבחירת דיינים, השר ד"ר יובל שטייניץ, לשנות את התנהלות הועדה כך שלא תושפע משיקולים פוליטיים.

לדבריהם, "שיטת מינוי הדיינים נותנת כוח כמעט בלעדי לגורמים פוליטיים לקבוע גורלות בנושאים החשובים והרגישים ביותר בחייהם האישיים של אנשים רבים. על כן דרך המינוי צריכה לעבור שינוי. בינתיים, יש למנות דיינים, שבנוסף להיותם תלמידי חכמים המומחים בהלכה, הם גם בעלי רגישות חברתית וחמלה, חכמי לב, יצירתיים, מזדהים ומבינים לליבם של מדוכאים ומושפלים".

רבני הארגון טוענים כי "פוליטיקאים ממנים כיום דיינים הקרובים למגזר הצר שלהם. מינוי דיינים שעלולים לא להיות רגישים לסבלם של אנשים ונשים המתייצבים לפניהם לדין, עשוי להעמיק את משבר האמון הציבורי בבתי הדין".

הרבנים והרבניות בבית הלל קוראים לוועדה למינוי דיינים, ובמיוחד ליושב בראשה השר יובל שטייניץ, "לשנות את ההתנהלות באופן נחרץ, ולא לערב שיקולים פוליטיים חיצוניים למינוי דיינים ראויים. עד שהשיטה תשתנה ותייצג היטב את הציבור, על מקבלי ההחלטות במדינת ישראל לראות נגד עיניהם את כאבן של הנשים מסורבות הגט, העגונות, וסובלים נוספים. הגיע הזמן שהחלטות הנוגעות לכולנו לא יתקבלו מאחורי גבינו ומעל ראשנו. מיד אחרי סבב המנויים הצפוי, יש לשנות את תהליך מינוי הדיינים בבתי הדין, לשיטה שתבטיח מינוי דיינים שייצגו את הציבור, יהיו מקובלים עליהם, ומוערכים על ידם".

בארגון התייחסו גם לדיווחים בתקשורת לפיהם בכוונת שר הדתות והראשון לציון להשיב לתפקידם דיינים שבעבר פרשו או הועברו מתפקידם כ"דיינים עמיתים".

לטענת רבני הארגון, "צל מוטל על דרך המינויים הזו, שראויה להתברר לאור השמש והביקורת הציבורית ולא במחשכי ההסכמים הקואליציוניים. מלבד זאת, על פי ניסיון העבר, דרך הפסיקה של חלק מהדיינים שמונו אינה מגלה רגישות מתאימה לצד המוחלש".