גל הירש
גל הירשPhoto BY Moshe Milner FLASH90 /GPO

במשרד המשפטים פרסמו הערב (ראשון) הודעה חריגה ולפיה המידע הנוגע למועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה, גל הירש, שהגיע אל היועץ המשפטי לממשלה, הועבר אליו מגורם אכיפה אחר ולא מפנייה של משטרת ישראל.

"בעקבות מידע זה, ובעקבות פניית השר לביטחון פנים שביקש לבדוק את המינוי, ביקש היועץ המשפטי לממשלה מראש אגף החקירות והמודיעין להעביר לעיונו חומרים רלוונטיים המצויים ברשות המשטרה, היכולים להיות רלוונטיים למינוי", נמסר ממשרד המשפטים.

עוד מדגישים במשרד כי ראש אגף החקירות במשטרה פעל כמתחייב, והעביר חומר כאמור לעיון היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לבקשה.

ההבהרה החריגה מגיעה בעקבות האשמות כלפי בכירים במשטרה ולפיהן סגל הפיקוד הבכיר של הארגון מנסה לסכל את מינויו של תא''ל במיל' גל הירש, והעביר על הירש חומרים לעיונו של היועץ המשפטי יהודה וינשטיין.