"למנות למנהל בתי הדין רק בעל כושר לדיינות"

הרבנים הראשיים לישראל מבהירים לבג"ץ כי הם מתנגדים למינוי אישה למנהלת בתי הדין, ועומדים על קיום החוק כלשונו.

ידידיה בן אור , ט"ז באלול תשע"ה

"למנות למנהל בתי הדין רק בעל כושר לדיינות"-ערוץ 7
החלטות. הרבנים הראשיים
צילום: פלאש 90

הרבנים הראשיים לישראל מבהירים לבג"ץ את עמדתם בעניין העתירה המבקשת לאפשר מינוי נשים לתפקיד מנהל בתי-הדין הרבניים.

"עמדתנו חד משמעית שיש למנות לתפקיד רק מי שמשמש כדיין או בעל כושר לדיינות", כתבו הרבנים הראשיים בעמדה שניסחו יחדיו.

הרבנים הראשיים ציינו בהקשר זה כי גם לתפקיד מנהל בתי המשפט תמיד התמנה עד היום רק אדם ששימש כשופט, זאת למרות שהחוק איננו מחייב זאת.

"אנו חושבים שרק מי שבא מתוך מערכת זו ומכיר את נבכיה וכמובן את הפן ההלכתי שבמרחבו ניתן לפעול, יכול לנהל מערך זה כראוי", הסבירו הרבנים הראשיים את עמדתם.

הרבנים הראשיים מזכירים בהקשר זה גם את העובדה שמנהל בתי הדין חייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נשיא בית הדין הרבני הגדול.

"מנהל בתי הדין אמור לשמש כידו הארוכה וזרועו המבצעת של נשיא בית הדין הרבני הגדול, שהוא המנחה והעומד בראש מערכת זו, ועל כן חייב להיות שיתוף פעולה מלא בין נשיא בית הדין הגדול לבין מנהל בתי הדין הרבניים", הוסיפו הרבנים הראשיים.

הרבנים הראשיים חתמו את עמדתם בציון העובדה שתנאי זה נקבע על ידי המחוקק והוא מבטא גם את טובת המערכת, וכי כל שינוי שיערך בנושא זה עלול לשבש את תפקוד בית הדין.