דורש התערבות של ראשי האו"ם. פרושאור
דורש התערבות של ראשי האו"ם. פרושאוררויטרס

בשבוע שעבר, הפלסטינים הפתיעו את המדינות החברות באו"ם עם רעיון חסר תקדים, להעמיד בשדרת הדגלים הניצבת בכניסה למטות האו"ם, גם את דגלם.

מדובר בזכות השמורה למדינות החברות בלבד, על פי פרוטוקול האו"ם הרשמי. הפלסטינים בחרו להגיש הצעת החלטה לעצרת הכללית, מאחר ושם הם זוכים לרוב אוטומטי קבוע, בשל תמיכת מדינות ערב והמדינות הבלתי מזדהות. על מנת לקדם את המהלך, הפלסטינים הציגו מצג שווא, לפיו הותיקן דורש גם הוא להניף את דגלו כמדינה משקיפה, לצד הפלסטינים.

השגריר הישראלי בארגון, רון פרושאור, שמוביל את מאמצי המשלחת הישראלית לסיכול המהלך, פנה למזכ"ל האו"ם ולנשיא העצרת במכתב חריף.

"בימים האחרונים, אנחנו עדים לעוד שימוש ציני שנעשה באו"ם מבית היוצר של הפלסטינים. הפעם, הם מנסים לרמוס מסורת הקיימת באו"ם עשרות שנים בשביל עוד מחטף פוליטי, ולא מהססים לקחת גם שבויים", כתב פרושאור.

הוא הוסיף כי "הפעם, הפלסטינים העלילו על הותיקן שהוא שותף ליוזמה הפלסטינית, אך הוא סרב להכנע למכבש הלחצים שכלל גם את מדינות ערב, הצהיר כי אין לו כל שאיפה להנפת הדגל, ואף דרש מפורשות להסיר את שמו מן ההחלטה, שכן הוא מעולם לא נתן את הסכמתו לכך".

 פרושאור הזכיר את השיחות הרבות שמתנהלות בין המשלחת הישראלית למשלחות השונות באו"ם ואמר כי "רבות מהן שותפות לחשש מפני המחטף הפלסטיני".

 "למרות שהפלסטינים פוגעים במסורת ארוכת שנים, לא התקיים אף לא דיון מסודר אחד בנושא ולא נלקחו בחשבון ההשלכות של ההצעה", מבהיר השגריר.

הוא קרא לראשי הארגון להתנגד ולמנוע את "ההתנהגות התוקפנית הזו במוסדות האו"ם", כלשונו. "לא ייתכן שהמסורות, סדרי העבודה והסמלים שעליהם מושתתת המורשת של הארגון הזה, יהפכו להמלצה ולהלצה. הזילות בסמלי ארגון האומות המאוחדות מסמלת את כניעתו לכוחניות ולפוליטיקה אלימה", סיכם השגריר.