משרד הכלכלה עצר התקשרות של רכבת ישראל

נעצרה ההתקשרות בין רכבת ישראל לחברת בומברדייר לאספקת 62 קטרים חשמליים. הסיבה: החברה מחויבת לרכש גומלין.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י"ח באלול תשע"ה

תחנת רכבת ישראל תל אביב
תחנת רכבת ישראל תל אביב
צילום: מאיר סלע

בתחילת החודש הודיעה רכבת ישראל על זכייתה של חברת בומברדייר במכרז לאספקת 62 קטרים חשמליים, בהיקף של כ- 200 מיליון יורו, כחלק משדרוג מערך הרכבות בישראל.

על פי המכרז, מחויבת חברת בומברדייר לבצע רכש גומלין בישראל בהיקף של כ-40 מיליון יורו, מתוכם כ-20 מיליון בקבלנות משנה מקומית וכ-20 מיליון נוספים ברכש של מוצרים ושירותים ישראליים.

רכש הגומלין הינו מכלי המדיניות המשמעותיים ביותר של ממשלת ישראל במינוף ההוצאה הציבורית לעידוד התעשייה המקומית. החברות הזרות מהן רוכשת ישראל שירותים, פרויקטים או מוצרים מחויבות לרכוש בחזרה, בהיקף המוגדר בחוזה, מוצרים ושירותים מתוצרת ישראל.

הרכישות שמבצעות החברות הבינלאומיות המחויבות ברכש גומלין, מביאות לקידום התעשייה הישראלית, ליצירת הזדמנויות עסקיות, להגדלת הייצוא וליצירת מקומות עבודה בפריפריה.

היחידה להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי במשרד הכלכלה אמונה על עידוד חברות זרות להשקעה בישראל, על בחינת עסקאות, על חיוב חברות ברכש גומלין בהתאם לחוק ועל מימושו של הרכש בפועל.

במהלך בחינת תוכנית המימוש של רכש הגומלין שהוגשה על ידי חברת בומברדייר ליחידה (על פי הסמכות המוקנית לה בחוק חובת מכרזים), נמצא כי תוכנית רכש הגומלין לה מחויבת החברה אינה ברת יישום. 

אי לכך, הודיעה מנהלת היחידה לרכבת ישראל, כי עד שתוגש תוכנית מתוקנת וישימה, העומדת בתקנות ומקדמת את סדרי העדיפויות הלאומיים לטובת גידול הפריון והצמיחה הכלכלית, לא תאושר ההתקשרות של רכבת ישראל עם חברת בומברדייר.

מנהלת היחידה, זיוה איגר, אמרה כי "במסגרת רכש הגומלין נחשפות החברות הזרות למגוון רחב של שירותים ומוצרים המיוצרים על ידי התעשייה הישראלית בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ומרוויחות משיתוף הפעולה איתן.

''רכש גומלין והשקעות זרות ישירות בתעשייה, על פי המחויב בחוק, מאפשרים לתעשייה הישראלית להרחיב את פעילותה ולגייס עובדים נוספים, ומכאן חשיבותם. אנו נקפיד על מימוש התחייבויות אלה מול כל חברה זרה".

מרכבת ישראל נמסר בתגובה "רכבת ישראל מצפה מכל המעורבים בדבר להגיע להבנות, כך שהמשך תהליך רכש הקטרים, שהוא חלק משמעותי מבניין הכוח של רכבת ישראל, יימשך כמתוכן".

"החברה מצפה מבומברדייה לעמוד בהתחייבותם לביצוע רכש גומלין בישראל בהתאם לדרישות היחידה לשיתוף פעולה תעשייתי במשרד הכלכלה", נמסר.

test770