נגידת בנק ישראל נגד נתניהו וכחלון

בבנק ישראל מתנגדים להפחתת המיסים וטוענים כי את העודפים, אם ישנם, יש להפנות להורדת החוב במקום להורדת מיסים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט באלול תשע"ה

מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג.
דוברות הכנסת

בנק ישראל מפרסם הערב (חמישי) הודעה חריגה, בה הוא מביע התנגדות למהלך עליו הכריזו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון להורדת המע"מ ומס החברות.

בבנק ישראל טוענים כי קשה לקבוע בשלב זה האם העלייה בגביית המיסים בחודשים האחרונים צפויה להתמיד, או שמדובר בגידול שנבע בחלקו מגורמים חד פעמיים, כגון גידול במספר העסקאות בדיור, או עלייה במס רווחי הון בבורסה.

"בחודשים האחרונים מסתמנת האטה בפעילות הכלכלית, בדגש על ירידה ביצוא ובהשקעות. כמו כן, גברה אי הוודאות ביחס להתפתחויות בכלכלה העולמית על רקע התנודתיות החריפה בשווקים הפיננסיים העולמיים בשבועות האחרונים. אי לכך, יהיה זה בלתי זהיר להתייחס לעודפי הגבייה שנרשמו בחודשים האחרונים כאל התפתחות מתמשכת, ולבסס עליה עידכון כלפי מעלה של תקבולי המיסים הצפויים בשנה הבאה", מציינים בבנק ישראל.

"רצוי בשלב זה להניח שמדובר בעלייה חד פעמית בתקבולים, ונכון יהיה להשתמש בהם להפחתה של החוב הציבורי, שתשלומי הריבית עליו מהווים נטל כבד על ההוצאה הממשלתית", מוסיפים בבנק ישראל.

"על רקע אי הבהירות ביחס להתפתחויות הכלכליות בשנה הבאה, הפחתת המע"מ באחוז, שעלותה היא כ-4.8 מיליארד ש"ח, עלולה להביא לגידול נוסף בגירעון בשנה הבאה, ולסכן את העמידה ביעד הגירעון של 2.9 אחוזים", מתריעים בבנק.