מעתה: ספורטאים מצטיינים - גם בשירות הלאומי

נוהל חדש יאפשר לספורטאים מצטיינים, שמחזיקים בפטור מצה"ל, להתנדב גם לאפיקים אחרים

מנחם שוורץ , כ"ה באלול תשע"ה

שר שלום ג'רבי
שר שלום ג'רבי
פלאש 90

לאחר פניות שהתקבלו ברשות השירות הלאומי-אזרחי מספורטאים צעירים שביקשו לשרת בשירות הלאומי ונדחו בשל פעילותם הספורטיבית המקצועית, הוציא מנכ"ל הרשות, שר-שלום ג'רבי, נוהל מיוחד המסדיר את פעילותם של ספורטאים מצטיינים המתנדבים בשירות הלאומי.

הנוהל הוכן יחד עם מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט והוא מסדיר את הדרך להכרה של מתנדב כספורטאי מתאמן ואת ההקלות להן זכאי מתנדב כזה.

על פי הנוהל החדש, אשר נכנס לתוקפו עם תחילתה של שנת השירות החדשה, ספורטאי המשרת בשירות לאומי, או עומד לעשות כן, יגיש בקשה על ידי איגוד הספורט אליו הוא משתייך, לרשות השירות הלאומי-אזרחי, להיכלל במסגרת 'ספורטאי מתאמן בשירות לאומי'.

הבקשה תועבר על ידי הרשות למינהל הספורט לצורך אישור מקצועי בהתאם לקריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל.

במסגרת ההקלות האפשריות, יוכל הספורטאי לקבל הקלה בשעות השירות השבועיות ולבצע שירות בהיקף של עד 30 שעות בשבוע לכל הפחות.

בנוסף יהיה זכאי לחופשות מיוחדות, מעבר לחופשות הניתנות לכל משרת בשירות לאומי, לצורך אימונים ותחרויות בארץ, ולצורך ייצוג מדינת ישראל בתחרויות רשמיות בחו"ל.

בכל מקרה, סך החופשות המיוחדות להן יהיה זכאי הספורטאי לא יעלו על 45 ימים בשנת שירות אחת.

שר-שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי אמר כי "מעתה גם ספורטאים מצטיינים בעלי פטור מצה"ל יכולים לתרום למדינה ולחברה במסגרת השירות הלאומי".

"זהו צעד נוסף במאמצנו, יחד עם שר החקלאות והממונה על השירות הלאומי-אזרחי, אורי אריאל, להשוות את תנאי המתנדבים לתנאי החיילים העורפיים, בהתחשב בתרומתם הרבה לחברה הישראלית", דברי ג'רבי.