שדה מוקשים
שדה מוקשיםדובר צה"ל

במהלך חגי תשרי, יפתח צה"ל למטיילים חלק משטחי האימונים בצפון, במרכז ובדרום הארץ.

במהלך החגים יתקיימו אימונים כסדרם בחלק משטחי האש, כולל אימונים באש חיה. בהתאם לכך, מתבקשים המטיילים לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי אימונים של צה"ל.

בצה"ל מדגישים כי כל כניסה לשטחי אימונים של צה"ל מחייבת תיאום מראש וקבלת אישור בכתב מצה"ל. כניסה לשטחי אימונים ללא תיאום מסכנת את חיי המטיילים ומהווה עבירה על החוק.

דובר צה"ל מבקש להדגיש בפני ציבור המטיילים כי קיים איסור לחצות גדרות ולהיכנס למקומות מגודרים ומשולטים. ברחבי הארץ ובאזור הצפון בפרט קיימים שדות מוקשים אשר מסומנים באמצעות גדר תיל, משולש אזהרה אדום ושלט צהוב המזהיר מפני סכנת חיים. חשוב לדעת כי קיימת סכנת היסחפות מוקשים.

על הציבור להישמע להוראות הביטחון ולהימנע מכניסה לכל צורך שהוא לשטחי אימונים, לשדות מוקשים ולאזורים אסורים אחרים בכל רחבי הארץ.