פורסמו נהלי חברות הביטוח ליישוב תביעה

הממונה על שוק ההון במשרד האוצר קובעת הוראות ליישוב תביעות הוגן. "נדבך נוסף באסטרטגיה למיצוי מלוא זכויות המבוטחים".

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ג' בתשרי תשע"ו

פורסמו נהלי חברות הביטוח ליישוב תביעה-ערוץ 7
דורית סלינגר
צילום: משה שי, פלאש 90

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום (רביעי) טיוטת הוראות הקובעת נהלים להתנהלות נכונה של חברות הביטוח בעת יישוב תביעה. 

  • חברת הביטוח תידרש לנמק ולפרט את הודעת דחיית התביעה, תוך התייחסות למכלול המסמכים, לחוות דעת ולממצאי חקירה;
  • אופן חקירת מבוטח לצורך בירור ויישוב תביעה - איסור התחזות מצד חוקר, איסור התניית שכר טרחה בתוצאות החקירה, שיקוף ממצאי החקירה בפני התובע;
  • חברת ביטוח מחויבת לברר תביעה גם כאשר למבוטח קיים חוב כלפיה;
  • יישוב תביעות סיעוד - מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו, יחשב כמבוטח שאינו מסוגל לשלוט על סוגריו; מבוטח שסובל מחוסר שיווי משקל או מחוסר יציבות הגורמים לנפילות חוזרות ונשנות, יחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד;
  • הוראות המגבילות דחייה של תביעה בשל טענות של אי גילוי מצד המבוטחים.

כמו כן, הממונה פרסמה את עמדתה בנושא עריכת בדיקה מחודשת של זכאות למבוטחים סיעודיים. העמדה פורסמה בעקבות ביקורת שנערכה בחברות הביטוח, וקובעת כי גם במקרים בהם אושרה למבוטח סיעודי תקופת זכאות קצובה, חברת ביטוח לא תפסיק לשלם תגמולי ביטוח, מבלי שתערוך לו בדיקת זכאות.

"ההוראות שפורסמו מייצרות ודאות להליך הוגן מצד חברות הביטוח כלפי מבוטחים", אמרה סלינגר. ''קביעת ההוראות מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של אגף שוק ההון למיצוי מלוא זכויות המבוטחים".