מועדים איתנים

עולם מלא של אגדה והלכה ומקרא ועיון פרושׂ בספר זה לפני הקורא בעריכה משובחת ובגימור אסטטי.

תגיות: בשבע 661
הרב יואל קטן , ג' בתשרי תשע"ו

מועדים איתנים         -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

 

באר מרים.

סוכות. סדרה לחגים.

עורך אחראי: הרב יעקב מדן.

עריכה: יצחק ברט.

אלון שבות,

ישיבת הר עציון וידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ו.

334 עמ'

(info@ybook.co.il)

באר מרים. סוכות. סדרה לחגים עורך אחראי: הרב יעקב מדן. עריכה: יצחק ברט. ישיבת הר עציון וידיעות אחרונות וספרי חמד

ספר נוסף בסדרה המהודרת שמוציאה לאור ישיבת הר עציון, ובו לקט ערוך ומעובד-למשעי על ידי ראש הישיבה הרב מדן מתוך דבריו שלו ודברי אחרים מרבני הישיבה, בנושאים השונים של סוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה ומגילת קהלת.

כולל היחס בין הבית והסוכה והמקדש, הקשר בין סוכות לאחרית הימים, האושפיזין, גדרי מצטער, נשים בסוכה, טיולים בחג הסוכות, נטילת הלולב כקרבן, הקשר בין המים והסוכה והערבה ושמחת בית השואבה, הקהֵל ושמיטה וחג סוכות, הקשר בין סיום חג הסוכות וסיום התורה, הקשר בין קהלת לסוכות, הדמויות השונות בספר קהלת, תפילת הגשם ועוד ועוד.

עולם מלא של אגדה והלכה ומקרא ועיון פרושׂ בספר זה לפני הקורא בעריכה משובחת ובגימור אסטטי.

במבוא מזכיר הרב מדן את ראשי הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שנפטר השנה והרב יהודה עמיטל זצ"ל שנפטר לפני חמש שנים, שגם הספר הזה הוא פרי-פירותיהם.

*****

הדר המועדים.

ירח האיתנים.

מאמרים על חגי תשרי.

איתן שנדורפי.

ירושלים,

תשע"ו.

 483 עמ'

 (6510001‑02)

הדר המועדים. ירח האיתנים. מאמרים על חגי תשרי. מאת: איתן שנדורפי.

למעלה מארבעים מאמרים בספר, שכולם עוסקים בתכני מועדי ירח האיתנים, מהדברים המפורשים והרמוזים בתורה שבכתב, עבור דרך התורה שבעל פה לענפיה ולדעות מפרשיה, ועד למסקנות והגיונות מוסריים ומחשבתיים העולים מתוך הדברים.

הרב שנדורפי מלמד תנ"ך ומחשבת ישראל בישיבת מרכז הרב ובמוסדות שונים, מפיץ תורה בכתב ובעל פה, וכבר זכה להוציא לאור כמה ספרים בסדרת ההדר הזאת.

בפרק האחרון, אשר עוסק בענייני היום הקדוש, מתעכב המחבר בין השאר על ההפסקות של הכהן הגדול באמצע עבודת היום ומשמעותן – העיסוק בגורלות בין הווידוי הראשון לשני, בין הזאת דם הפר בקודש הקודשים להזאתו על הפרוכת ומזבח הזהב, בין שחיטת הפר להזאת דמו, ולכולן הוא מוצא סיבות הלכתיות ורעיוניות שמתיישבים על הלב.

*****

באר רֹאי.

בראשית-שמות.

עיון בפרשת השבוע לאור תורת מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

יהושע שלמה ון דייק.

רמת מגשימים,

תשע"ה.

 463 עמ'

(6321502‑050)

באר רֹאי. בראשית-שמות. עיון בפרשת השבוע לאור תורת מרן הראי"ה קוק זצ"ל. מאת: יהושע שלמה ון דייק

הרב ון דייק משמש כרב המושב רמת מגשימים, ובמקביל מלמד בישיבת הגולן שבחיספין, ובמכינה הישיבתית הקדם-צבאית 'קשת יהודה' שביישוב קשת.

בשיעורים קבועים בפרשת השבוע ב'קשת יהודה' וביישובו רמת מגשימים התלבנו באור דבריו של מרן הראי"ה זצ"ל נושא אחר נושא ועניין אחר עניין לפי סדר פרשות השבוע, ובעידוד התלמידים וחברי המושב יוצאים לאור הדברים עתה כספר מכובד וערוך.

דוגמה קטנה: בפרשת בראשית נידון איסור אכילת הבשר שהותר רק בימי נח, ומתוך כך יחס היהדות לצמחונות ולזמן המתאים להנהגתה, ורמות המוסר השונות שמתאימות לדרגת התיקון העולמי בזמנן, הכול בדרכו של הרב קוק בנושאים האלו.

הכרך הזה יצא לאור לזכר תלמיד המכינה סמל ראשון משה נפתלי הי"ד מהיישוב עופרה שבבנימין, שנהרג בקיץ תשע"א בשעה שהסתער עם חייליו במסירות נפש ובגבורה על מארב מחבלים בגבול מצרים. דברים מרגשים נכתבו לזכרו בקונטרס שצורף בסוף הספר.

wso.shaalvim@gmail.com