מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת

המועצה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות נגידת הבנק, ד"ר קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר ברמתה הנוכחית, 0.1 אחוז.

בהודעת הבנק מוסבר כי האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה כי המשק צומח בקצב מתון, וכי הירידה החדה בקצב הצמיחה ברבעון השני נבעה בעיקר מגורמים בעלי אופי זמני.

בבנק מציינים כי אמנם נתוני סחר החוץ מצביעים על התאוששות מסוימת ברבעון השלישי, אך לאורך זמן מגמת היעדר הגידול ביצוא, כמו גם בהשקעות, מדאיגה.

"רמת התעסוקה הגבוהה והאבטלה הנמוכה מתיישבות עם העלייה שניכרה בשכר. תחזית הצמיחה של חטיבת המחקר לשנים 2015, 2016 הופחתה ב-0.4 נק' אחוז לכל אחת מהשנים, ועומדת היום על 2.6 ו-3.3 אחוזים, בהתאמה", מציינים בבנק.

עם זאת, בבנק ישראל מזכירים גם את הסימנים המתרבים להאטה בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית, בדגש על סין ומשקים מתעוררים אחרים.

"באירופה ובארה"ב נמשכת התאוששות מתונה. בשוקי המניות העולמיים נרשמו ירידות שערים תוך תנודתיות גבוהה. האינפלציה במדינות רבות ממשיכה להתמתן. המדיניות המוניטרית במשקים העיקריים נותרה מאוד מרחיבה, ונמשכת אי הודאות לגבי מועד תחילת העלאת הריבית בארה"ב".

"הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה נותרו גבוהים", מוסיפים בבנק ישראל.