הטעייה בפרסום? גבינה צהובה
הטעייה בפרסום? גבינה צהובהthinkstock

משרד הכלכלה מפרסם הליך תחרותי לחלוקת מכסה פטורה ממכס ליבוא של גבינות קשות לישראל.

ההליך התחרותי יושם לראשונה בתחילת השנה (2015), במסגרתו חולקו הקצאות לחמישה זוכים – מהלך שהביא להגדלת מגוון הגבינות הקשות ולהורדת המחירים בשוק זה.

בהליך החדש המפורסם בימים אלו, לשנת 2016, הוכנסו כמה שיפורים: היקף המכסה של הגבינות המיועדות לחלוקה גדל ל- 5,400 טון, המספר המקסימלי של הזוכים בהליך התחרותי הורחב, היקפי ההקצאות העומדות לחלוקה גוונו, כך שלצד חלוקה של הקצאות גדולות בהיקפים של 600, 800, 1000 ו-1200 טון, הוקצו גם מכסות קטנות יותר בהיקפים של 400, 300 ו-200 טון.

מטרת עדכון זה היא להגביר את התחרות ע"י מתן אפשרות לשחקנים נוספים להשתתף ולהתחרות בהליך התחרותי, בהם גם יבואנים ויצרנים מקומיים קטנים ובינוניים. הזוכים בהליך התחרותי ייקבעו ע"פ המחיר המקסימלי לצרכן, לו יתחייבו במסגרת הצעתם – ההצעות  המתחייבות למחיר הנמוך ביותר תדורגנה ראשונות.

שר הכלכלה, אריה דרעי, אמר כי "צעד זה נעשה במסגרת יישום החלטת ממשלה להגברת התחרות בשוק המקומי בגבינות קשות ובכך להביא להפחתת מחירים. זהו צעד נוסף מתוך שורת צעדים שבהם אנו נוקטים, המיועדים להגברת התחרות והפחתת מחירים של מוצרי מזון  בסיסיים בשוק המקומי".

עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה, ציין כי "מדובר במהלך משמעותי בעל השפעה ניכרת על התחרות והמחירים בתחום זה. לשוק הישראלי נכנסו מותגים חדשים, הנמכרים לצרכנים במחירים נוחים הזולים מן המחיר המפוקח, כאשר הן נרכשות במעדניות, וחלקם אף משווק באריזות של גבינה פרוסה על גבי המדפים.

"אנו מעריכים כי לאור הצלחתו של ההליך התחרותי בשנה האחרונה, הביקוש להקצאות העומדות לחלוקה לקראת שנת 2016, יהיה גדול אף יותר", הוסיף.