הרב אלישע וישלצקי סיפר היום (שלישי) בפינתו השבועית על הלימוד המשותף עם נוער העיר העתיקה בירושלים במקום בו נרצחו הרב נחמיה לביא הי"ד ואהרון בנט הי"ד.

הרב וישליצקי סיפר כי הלימוד עסק בספר נחמיה שאמנם נכתב לפני יותר מ- 2,500 שנה אבל "לא נס ליחו", כלשונו של הרב. אחרי הלימוד סיפר איש עטרת כהנים מתי דן כי הרב משה צבי נריה זצ"ל אמר שכל מי שעוסק בגאולת ישראל ובבניין ציון חייב שספר נחמיה יהיה על שולחנו.

הרב וישלצקי מזכיר כי נחמיה מנהיג העם באותה תקופה אמר לתושבי ירושלים, "אם אתם רוצים חיים, אם אתם רוצים להילחם על החיים, זה רק על ידי המשך בניית ירושלים. אל תשגו באשליות, אל תחשבו שאם תשיגו שקט כזה או אחר יבושם לכם. אתם באתם לעולם בשביל לבנות את ירושלים בשביל לבנות את הגאולה".

את הדברים הפנה הרב אל הממשלה, אל הערבים ואל הציבור הישראלי, "זו אמירה ברורה היום לכוחות הביטחון ולממשלה, תתעשתו, תתחזקו ותמלאו את תפקידכם. זו השפה היחידה שהערבים מבינים. כשהם רואים מולם יד נחושה וברורה זה עוזר להם לחזור למקומם הטבעי. לא פחות מזה אנחנו אומרים לערבים, אתם לא תחלישו אותנו. עם כל הכאב ועם כל הצער.

הקבוצה השלישית שאליה מכוונים הדברים של ספר נחמיה זה אל עצמינו אל תוך העם היושב בציון. ההתעוררות מלמטה, הצמיחה שנובעת מכך שאנחנו כואבים ורוצים לתקן ורוצים לנקום, נקמה היא משהו כוחני פרטי איש הישר בעיניו יעשה חלילה, נקמה היא לאומית, נקמה ממלכתית. אבל יש נקמה שהתעוררות מלמטה יכולה להיות נוקמת, 'ה' שוכן בציון' זה גם שכונה בציון להוסיף התיישבות בכל מקום אבל לא פחות מזה גם להוסיף שכינה להוסיף מידות אמיתיות להוסיף ענווה וגבורה יחד ולא להיחלש". 

"החיבור הזה של הרב נחמיה עם ספר נחמיה הוא חיבור שצריך לעסוק בו הרבה גם לעילוי נשמתו וגם לעילוי ובנייה וצמיחת של הקומות הבאות בגאולת ישראל", סיכם הרב וישליצקי.