פופוליזם. מזוז
פופוליזם. מזוזפלאש 90

שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, החליט היום (שלישי) שלא להוציא צו ביניים המונע את כניסתה לתוקף של החלטת הועדה לבחירת דיינים על מינוי 22 דיינים לבתי הדין האזוריים.

משמעות ההחלטה היא שהחלטת הועדה על מינוי 22 הדיינים החדשים צפויה להתפרסם בקרוב באופן רשמי, ולאחר מכן יחתום הנשיא על המינוי ויקיים טקס מינוי רשמי.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש עו"ד מרדעכי אייזנברג, נגד בחירת הדיינים, מאחר ששניים מהדיינים הם קרובי משפחה של חברים בוועדה.

מדובר ברב אריאל שווייצר, גיסו של הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, וברב ינון בוארון, בנו של חבר בית הדין הגדול הרב ציון בוארון

השופט מזוז הבהיר כי לאחר שקיבל את הקטע מפרוטוקול הישיבה העוסק בהכשרת מועמדותם של שני הרבנים, לא מצא לנכון להוציא צו ביניים שימנע את פרסום החלטת הועדה וכניסתה לתוקף.

מזוז הוסיף כי "נוכח האמור, יודיע העותר אם הוא עומד על עתירתו, ואם כן - בהתייחס לאלו מן הסעדים שהתבקשו על-ידו בעתירה".

בכך למעשה מבהיר מזוז כי להערכתו סיכוייה של העתירה אינם גבוהים במיוחד. עו"ד אייזנברג נדרש להודיע אם הוא עומד על עתירתו בתוך ששה ימים.