מקרא ותרגום מבראשית

ר' אברהם נפח והרב יצחק פרנק הכינו לנו מהדורה מיוחדת של חמישה חומשי תורה, מקרא ותרגום, טור מול טור ופסוק מול פסוק.

תגיות: בשבע 663
הרב יואל קטן , כ"ה בתשרי תשע"ו

מקרא ותרגום מבראשית   -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

מקרא ותרגומו.

בגרסה המדויקת ביותר. ללמוד להבין תרגום אונקלוס, ולהקל לקרוא פסוק בפסוק "שנים מקרא ואחד תרגום".

עורכים: יצחק פרנק ואברהם נפח.

ירושלים,

תשע"ד. 417+VIII

(5811492‑02)

המקרא כולו נדפס בנוסח הכתר המדויק ובגופן ברור ונוח, וגם לתרגום נמצאה גרסה מדויקת – הנוסח התימני עם תיקונים ושיפורים, כולל ניקוד ופיסוק והטעמה מדויקים. נוסף גם מבוא לנטיות הארמיות של תרגום אונקלוס מתוך הספר 'דייקא נמי' מאת הרב פרנק, עם לוחות פעלים ועם הסברים. בסוף הספר נמצא לוח ללימוד קריאת טעמי המקרא, מועיל ויעיל, וכן מבוא באנגלית.

מקרא ותרגומו עורכים: יצחק פרנק ואברהם נפח

*****

נתיבים בפרשיות השבוע.

מאת בנימין צבי יגר.

ירושלים,

תשע"ה. 587 עמ'

(9795725‑054)

הרב יֶגֶר הוא ר"מ ותיק בישיבת הכותל שבעיר העתיקה בירושלים. בספר זה אסף וערך שתי שיחות משיחותיו לכל פרשה מפרשות השבוע, והדברים מאירים ושמחים.

כך למשל, לשבת בראשית הוא מפנה את תשומת לב הקורא לכך שלמרות שרש"י לא כתב הקדמות לפירושו לתורה ולחומשים השונים – מילותיו הראשונות הידועות לפירושו לתורה הן למעשה מעין הקדמה, שבה הוא טוען: אין צורך לפתוח חיבור בהקדמות! הפרטים הם העיקר, ומהפרט מגיעים אל הכלל, ולא להפך! לכן שואל רש"י בתחילת פירושו: מדוע התחילה התורה בכללים במקום להתחיל בפרטים? או במילים אחרות: "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם"! ואלמלא התירוץ החשוב והמשכנע לשאלה זו, והוא שכל החלק הראשון של התורה לא נכתב אלא כנגד רשעי הגויים, שמאז ועד היום אומרים לנו "ליסטים אתם" – אכן היה נשאר רש"י בקושיא: הרי לא זו הדרך, יש להתחיל בפרטים ורק מהם להגיע באופן מבוסס ומיוצב אל הכללים...

נתיבים בפרשיות השבוע מאת: בנימין צבי יגר

*****

פרשה וחידה.

שאלות מנחות וחידות מחכימות בפרשיות השבוע.

אריה פלהיימר.

תל אביב,

 ידיעות אחרונות וספרי חמד,

 תשע"ה. שלושה כרכים

 (info@ybook.co.il)

פרשה וחידה מאת: אריה פלהיימר. בהוצאת: ידיעות אחרונות וספרי חמד

הסדרה הוותיקה 'שאל אביך ויגדך' מנעימה כבר שנים רבות את שולחנות השבת בשאלות מחודדות ומעניינות על פרשות השבוע.

כאן, בסדר ובלבוש חדש, שב המחנך והמחבר אריה פלהיימר להציג לפני כל המשפחה, מגיל שמונה ועד שמונים ושמונה, סדרת שאלות מסודרת ובהירה ומעניינת ונוחה לשימוש על כל פרשה, עם תשובות מתאימות מצורפות.

בכל פרשה פרק אחד כולל שאלות בקיאות, שני – בקיאות ברש"י, בשלישי חידות בחרוזים וברביעי אתגרים לשוניים. בנוסף לכך, בסוף כל ספר מחכות שאלות של צמדי מילים וחידון אלפביתי ושאלות בקיאות על כל הספר, ומצורפות להן תשובות כמובן.

אחרי ספר דברים מתקיימת אותה מתכונת גם על החגים, כולל ט"ו בשבט ויום העצמאות וגם ראש חודש ועוד. בפרק על ראש חודש אחת השאלות היא "מה לאישה הרה ולעדות על קידוש החודש?" והתשובה היא: המשנה מדמָה עדים, שמעידים שהם ראו אתמול בערב את הירח החדש ולכן יש לקבוע שהיום ראש חודש, אך כשמגיע הערב לא נראה הירח כלל - לעדים שמעידים על אישה הרה שילדה, "ולמחר - כרסה בין שיניה"...

wso.shaalvim@gmail.com