חברי ועדת החוקה היום
חברי ועדת החוקה היום צילום: הכנסת

וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תחל מחר (שני) לדון בהצעת חוק המאבק בטרור.

ההצעה מסדירה את הנוהל להכרזה על ארגוני טרור, הוצאת צווי הגבלה בשטחי מדינת ישראל, והחמרת ענישה לראשי וחברי ארגוני טרור.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב "מטרת החוק המוצע, לתת בידי רשויות המדינה כלים מתאימים בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל".

בסעיף הראשון של הצעת החוק, נכתב כי ההצעה נכתבה "תוך איזון עם מחויבותה של מדינת ישראל לזכויות האדם ולאמות המידה המקובלות בתחום זה במשפט הבין–לאומי".

הצעת החוק מבקשת להחמיר את הענישה בעבירות הקשורות לתמיכה בטרור לרבות הסתה לטרור, למעשי טרור ופגיעה חמורה בקודשי דת. וכן הוצאת צווי הגבלי בשטחי מדינת ישראל.

הוועדה תחל מחר לדון בהגדרות החוק הקובעות מהו מעשה טרור, מהו ארגון טרור ומיהו חבר בארגון טרור. לדיון הוזמנו נציגי זרועות הביטחון, משרדי הממשלה רוה"מ, החוץ, הביטחון המשפטים, בטחון פנים, הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, הרשות לאיסור הלבנת הון ועוד.

הצעת החוק לכשתתקבל, עשויה להחליף את הפקודה למניעת טרור וכן את חוק איסור מימון טרור, וחוק סדר הדין הפלילי-מעצר חשוד בעבירות ביטחון.