ועדת הכספים
ועדת הכספיםצילום: חזקי עזרא

כפועל יוצא מאישור החוק הנורבגי המצומצם, המאפשר לשרים וסגני שרים להתפטר מהכנסת על-מנת לפנות את מקומם לח"כים נוספים ממפלגותיהם, אישרה הבוקר (ג') ועדת הכספים את השוואת תנאיהם של סגני שרים שפרשו מהכנסת לאלו של חברי הכנסת.

המטרה היא למנוע מצב שבו לא תהיה מסגרת להסדרת תנאיהם של סגני השרים.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אמר כי "אילולא הצורך לעמוד בלוח הזמנים לאישור חוקי ההסדרים והתקציב הייתי מקיים דיון מקיף בנושא של שכרם ותנאיהם של כלל נושאי משרות בכירות במגזר הציבורי.

''בנוסף, הייתי פועל על-מנת שכל מה שקשור בכך יעבור לוועדת הכספים, הפנסיה וכל התנאים בממשלה והשכר יהיו באחריות ועדת הכספים. לאחרונה קיבלתי מכתב מראש הממשלה בנושא התנאים של ראש ממשלה, מה ההוצאות הסבירות שהוא יכול להוציא, וזה נושא שצריך לדון בו יחד עם הסדרה כוללת של כל השכר והתנאים של כולם", טען.

היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק, הסבירה כי "בעקבות קבלת החוק הנורבגי, נדרש שוועדת הכספים תקבע בחוק הגמלאות לגבי תנאיהם של סגני שרים, שלא נכללו בחוק, מכיוון שבעבר תנאיהם הוסדרו במסגרת היותם חברי כנסת, כיוון שקודם לאישור החוק הנורבגי הם לא התפטרו מהכנסת".

''אחרי שהתקבל החוק נותר מצב שבו סגן שר שהוא לא חבר כנסת והיה צריך לתקן את חוק הגמלאות ונוספו אליו גם סגני השרים. אתמול ועדת הכספים הוסמכה לעסוק גם בתנאיהם של סגני שרים''.

לדבריה, ''עכשיו ההחלטה היא החלטה שקובעת את השוואת הזכויות של סגן שר לזכויות של חבר כנסת, כך שיישמר הרצף למענק פרישה ודברים פשוטים יותר – עיתונים, טלפונים, פרסומי ממשלה וכד'. הוועדה תצטרך להיכנס לפרטי זכויות לדיון מעמיק בהמשך, כרגע המטרה רק לשמור על רצף לסגן שר שהוא לא חבר כנסת".