טרקטורים
טרקטוריםצילום: חזקי עזרא

בקיבוץ שעלבים יציינו בשבת הקרובה, שבת פרשת 'נח', מלאת חמישים שנה ל"מלחמת הטרקטורים" מול הירדנים.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם יהודה פרוידיגר, סמנכ"ל קרית החינוך בשעלבים, שסיפר על האירוע ההיסטורי שהשלכותיו נמשכות עד ימינו אלה.

"מלחמת הטרקטורים התרחשה בפרשת נוח. לפני ששת הימים היה שטח מפורז בעמק איילון", מספר פרוידיגר ומזכיר את הקמתו של קיבוץ שעלבים כהיאחזות נח"ל על סף השטח המפורז כאשר משטרת לטרון הירדנית ניצבת מעליו כטירה מאיימת.

"שני הצדדים לטשו עיניים על השטח המפורז. הירדנים ניסו לגנוב עוד קצת אדמה על ידי חריש. נודע לצבא על כוונת הירדנים לצאת בחריש של כל השטח המפורז ולספח אותו לממלכת ירדן", הוא מוסיף ומספר.

לקראת האירוע התקיימו דיונים רבים לבחינת דרכי התמודדות אך כאשר ראו הישראלים את הטרקטורים הירדנים מרוכזים בפאתי הכביש היה ברור שלא ניתן להמתין ולקיים דיונים מפליגים ויש לעשות מעשה. "לא ניתן היה לירות כי זו פעולה אזרחית ומדובר בהפסקת אש", מעיר פרוידיגר.

בהמשך התברר כי בכוונת הירדנים לבצע את פעולות הסיפוח בחריש בשבת המתקרבת. על מנת לבחון אם ניתן להשיב מלחמה שערה ביקשו התושבים את פסיקתו של רב הקיבוץ, הרב מאיד שלזינגר, שדן בסוגיה על פיה על עסקי קש ותבן יוצאים גם בשבת ופסק שיהיה מותר לצאת בחריש נגדי גם בשבת.

"הרב גורן בטלפון אמר שהוא לא מאשר את הדבר. הרב מאיר התעקש שהרב גורן יגיע לשטח ויראה את המשמעות של סיפוח ירדני. הרב גורן הגיע ביום שישי, צפה ואמר שהוא מצרף את חתימתו", מספר פרוידיגר ומדגיש את גדולתו של הרב גורן שחזר בו והסכים עם מי שחלק עליו על אף שמדובר היה ברב צעיר לימים של קיבוץ קטן, רב שנזקק לכתפיים הלכתיות רחבות לפסיקתו הראשונית.

במסגרת ההיערכות לתגובת החריש הישראלית קיבצו טרקטורים מכל קיבוצי וישובי הסביבה "וכשהירדנים התחילו לחרוש הם הופתעו לראות את החריש הישראלי. כל מה שיכול היה לנסוע בשטח הצטרף לחריש הזה כשחיילים מאבטחים שלא תהיה תקרית ירי. נוצרה תחרות  חריש – מי ייקח יותר מהשטח עד שטרקטור נשק לטרקטור. בשלב מסוים פתחו הירדנים בירי. מהר מאוד הגיע איום בירי תגובה מכיוונו של הקיבוץ. הירדנים נצרו אש והסיגו את הטרקטורים לאחור "והטרקטורים שלנו שבו לאחור גם הם".

פרוידיגר רואה באירוע זה שאותו יציינו בשבת הקרובה בקיבוץ סמל גם לימים אלה. "זה סיפור על חוסן של אזרחים. קיבוצניקים עם זקנים וציציות מתנפנפות יחד עם קיבוצניקים רחוקים ממצוות שהגיעו מחולדה ומנחשון וכיבדו את ההחלטות שלנו, לחמו יחד על עוד פיסת אדמה בנחישות ותוך סיכון. הבינו שרק מהלך שכזה יביא לניצחון. כשהיום אזרחים נמצאים בחזית ניתן לקבל עידוד מנחישות של אזרחים שניצחה. המסר הוא שמי שיתעקש יותר ינצח".

באירוע המתוכנן יוזמנו חלק מלוחמי הטרקטורים של אז כמו גם הרב שלזינגר והטרקטוריסט שעמד בראש החוד של כוחות החריש ומזכיר הישוב על מנת לספר את סיפורו של המאבק ההוא.