למרות המצב - גיוסים נאים בשוק המקומי

דוד רזניק מביא לכם את הסקירה השבועית של ההתפתחויות המקרו כלכליות והשוק הסולידי של חטיבת שוקי ההון בבנק לאומי.

דוד רזניק , ה' בחשון תשע"ו

בורסה
בורסה
פלאש 90

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב 0.4%, על פי התחזיות המוקדמות. סביבת האינפלציה הנמוכה צפויה להישאר בחודשים הקרובים כאשר סעיף הדיור צפוי להמשיך ולהיות מחולל האינפלציה העיקרי.

למרות סביבת האינפלציה הנמוכה בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בחודשים הקרובים. בתרחיש של התחזקות משמעותית של השקל בשילוב ירידת מדרגה נוספת ברמת הצמיחה תיתכן הורדת ריבית נוספת.

העודף בהשקעות ישירות נטו הנכנסות לישראל נמשך. מגמה זו צפויה להמשיך ולתמוך בחוזקו של השקל.

שנת 2015 צפויה להסתיים עם גרעון ממשלתי נמוך מהתחזיות. למרות זאת העמידה ביעד הגרעון בשנת 2016 עדין מאתגרת.

סקרי מגמות העסקים ואמון הצרכנים ממשיכים להצביע על פסימיות עוד בטרם חלה ההתדרדרות במצב הביטחוני.

ביקושי השיא לדירות נמשכים. נראה כי בחודשים הקרובים לפחות, עדין יימשך הלחץ לעליות מחירים.

בארה"ב מרבית נתוני המקרו השבוע היו חלשים יחסית. חברי הפד מעבירים מסרים לא ברורים לגבי עיתוי העלאת הריבית, כאשר על פי השוק נראה כי העלאת ריבית תתרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 לכל המוקדם.

אג"ח ממשלתי

למרות האירועים הבטחוניים, שוק האג"ח הממשלתי רשם מגמה חיובית השבוע, בדומה למגמה במרבית שוקי האג"ח הממשלתיים בעולם.

צמודי המדד רשמו השבוע ביצועים עודפים לאחר תקופה. אחזקה עודפת של צמודי מדד ממשיכה להיות מומלצת. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ של כ- 5 שנים תוך החזקה ישירה של המח"מ.

אנו ממליצים על רכישת חוזי אינפלציה OTC לטווח של עד שנה כחלק מהאחזקות באפיק צמוד המדד. אנו ממשיכים להמליץ על הימנעות מהשקעה באיגרות החוב בריבית משתנה, בעיקר על רקע הסיכוי הנמוך מאוד לעליית ריבית בחודשים הקרובים.

אג"ח קונצרני

למרות המצב הביטחוני, חברות גייסו מעל ל 4.0 מיליארד ₪ השבוע בשוק המקומי. רווח נאה נרשם למשתתפים בהנפקות אלו. רמות המרווחים ממשיכות לזחול כלפי מעלה, בעיקר בקבוצות הדירוג הגבוהות.

בעקבות עדכון מדדי התל בונד, התארך מח"מ מדד התל בונד 20 כאשר המרווח הינו גבוה משמעותית ממרווח מדד התל בונד 40. נמשכת המלצתנו להשקעה במח"מ קצר יחסית בעיקר ברמות הדירוג הגבוהות.