חייל תותחנים עם פגז
חייל תותחנים עם פגז דובר צה"ל

פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב תביעה נגד חמישה ערבים, בגין נזק כספי שגרמו למדינה המוערך בסך של כ-18 מיליון ש"ח, לאחר שגנבו מבסיסי צה"ל בדרום אלפי פגזים וכדורי תחמושת וסחרו בהם.

הנתבעים חייבים בפיצוי כלפי המדינה בשל גניבות תחמושת מבסיסי צה"ל, סחר באמצעי לחימה ופגיעה ברכוש צה"לי, שביצעו במשך תקופה ממושכת במסגרת פרשיות פליליות שונות וגרמו בכך נזק כלכלי כבד למדינת ישראל.

במשרד המשפטים מסבירים כי הגשת התביעות האזרחיות והשבת הרווח המופק מפעילות עבריינית זו נועדה להרתיע את העבריינים ולנטרל - באמצעות דרישה להשבת הרווח שהפיקו ממעשה העבירה - את התמריץ הכלכלי העומד בבסיס ביצוע העבירות.

על פי כתב התביעה, שני הנתבעים הראשונים, עאיש זנון וג'ומעה אלחרינק, שכעת מרצים עונשי מאסר בכלא רימון, התפרצו עשרות פעמים, לאחר תכנון מוקדם, לבסיסי צה"ל, כשהם גורמים נזק לרכוש המדינה, וגנבו מהבסיסים אלפי פגזים, בעיקרם פגזים חודרי שריון מסוגים שונים אשר חלקם מיוצרים, בין השאר, באמצעות מתכת קשה בעלת ערך כלכלי רב.

מטרת הנתבעים הייתה להפריד את הרכיבים ולקבל מתוך התחמושת הנגנבת את חומרי המתכת היקרים וחומרי המתכת האחרים ולמכרם כמתכת.

לשם כך, למדו הנתבעים את דרכי האבטחה של הבסיס ואת הרגלי השמירה, הצטיידו בציוד שמאפשר פריצה לתוך הבסיס, ובשלב מאוחר יותר רכשו עגלה ורכב לצורך ביצוע המשימה.

הנתבעים, כאמור במספר הזדמנויות שונות, גנבו כמות גדולה של פגזים, שהיו מאוחסנים בארגזים, אותם פירקו, שרפו ומכרו לסוחרים כמתכת לפי משקל של כאלפי קילוגרמים, כשהם יודעים שיש בכך כדי לפגוע בבטחון המדינה.

הנתבעים סווילם זנון וסאלם אבו רסיס, סוחרי ברזל ומתכות, תיווכו במכירת חלק מהסחורות ורכשו בעצמם חלקים מהפגזים, כשהם מודעים לכך שמדובר ברכוש שהושג בפשע מבסיס צה"ל וכי מדובר בסחר בנשק.

הנתבעים הועמדו לדין פלילי ע"י פרקליטות מחוז דרום והורשעו על סמך הודאתם בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כל אחד לפי חלקו. שלושה מהנתבעים הודו והורשעו בשורה ארוכה של עבירות קשירת קשר לפשע, כניסה והתפרצות בכדי לבצע פשע או גניבה ועבירות נשק, והוטלו עליהם עונשי מאסר בפועל לתקופות של 8 שנים ו-10 חודשים, 6 שנים ו-10 חודשים ו-28 חודשי מאסר בפועל, מאסרים על תנאי וקנסות בסך של כ-100 אלף ש''ח.

נתבע נוסף הודה והורשע בעבירות של קבלת רכוש שהושג בעוון ונדון לעונש של חצי שנת מאסר.

מכתב התביעה עולה כי כתוצאה ממעשיהם של הנתבעים נגרם למדינה נזק כספי מוערך בסך של 17,803,904 ש"ח. המדינה מבקשת לחייב את הנתבעים בסכום זה בצירוף ריבית והצמדה מיום יצירת הנזק ועד מועד התשלום בפועל וכן בהוצאות תביעה זו לרבות שכר טרחת עורך דין.