100 רבנים חתמו: אסור לעלות להר הבית

הרבנים הראשיים לישראל וכ-100 רבנים מחדשים את איסור העלייה להר הבית שנחתם בתשכ''ז.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ט' בחשון תשע"ו

100 רבנים חתמו: אסור לעלות להר הבית-ערוץ 7
הרבנים הראשיים הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו
פלאש 90

הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו חתמו בימים האחרונים יחד עם כמאה רבנים על פסק הדין שנחתם בשנת תשכ''ז ואוסר עלייה להר הבית.

על הנוסח המקורי מתשכ"ז חתמו רבנים מכל החוגים שפסקו כי אסור לעלות להר הבית באופן גורף. על נוסח המכתב שהתפרסם אז חתמו הרב הראשי לישראל הרב איסר יהודה אונטרמן זצ''ל, הראשון לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל והגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל.

אליהם הצטרפו גדולי הרבנים הרב עובדיה יוסף, הרב שלמה זלמן אוירבעך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב צבי יהודה קוק, הרב שאול ישראלי, הרב בצלאל ז'ולטי, וגדולי ישראל נוספים שצרפו חתימתם.

המכתב שנושא את הכותרת 'הודעה ואזהרה' פנה אל בני ישראל בארץ ובתפוצות: "אחר שזכינו בחסדי השי"ת שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו, ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש, ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית, אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה.

"זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדוייק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש הקודשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו.

"לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר שבל יהין איש ואשה להכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו".

"ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו המהירה להחיש גאולתנו השלמה ונשמח לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולעבדו בלבב שלם מהר בימינו אמן".

פסק ההלכה המעודכן