חיילים. ארכיון
חיילים. ארכיוןNati Shohat/Flash90

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין מבהיר היום (שני) כי לפי פקודות הפתיחה באש אסור לכוחות הביטחון לירות לעבר מחבל שנוטרל, גם בתקופה זו של גל הטרור.

במכתב תשובה ששלח לארגון השמאל הקיצוני "עדאלה", בעקבות תלונה מצד הארגון על שימוש מופרז בכלי יריה לעבר פלסטינים, כתב וינשטיין כי "על רקע ריבוי אירועי הטרור בתקופה האחרונה והאתגרים שעמם נדרשת משטרת ישראל להתמודד בימים אלה, נדרשת הקפדה יתרה על הוראות החוק והוראות הפתיחה באש".

לדבריו "ההקפדה על ההוראות הרלוונטיות ועל עקרונות היסוד שעל בסיסם אנו פועלים תמיד חשובה כמובן גם בזמן שגרה, אך נבחנת במיוחד בתקופות מתוחות וקשות כגון העת הנוכחית". 

וינשטיין פירט במכתבו מתי רשאים אנשי כוחות הביטחון לפתוח באש לעבר מחבלים, "לצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם, כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים או בשלמות הגוף של השוטר או של אחרים, ואין כל דרך למנוע את אותה פגיעה".

היועמ"ש הדגיש כי "השימוש בכלי הירייה יעשה במידה שלא תעלה על מה שסביר לעשות למניעת אותה פגיעה, וכך שהנזק שעלול להיגרם (כתוצאה מהירי) יהיה שקול כנגד הנזק שמבקשים למנוע". 

הוא הדגיש כי אסור לירות לאחר שהסכנה חלפה, ובכלל זה מחבל שכבר נוטרל ואינו פוגע עוד. "השימוש בירי לאחר שכבר נמנעה הסכנה לשלמות הגוף או לחיי האדם יהווה חריגה מהוראות הדין". 

"יש להקפיד כי הפעולה הננקטת למניעת פגיעה בחיי אדם לא תוביל בעצמה לפגיעה בשלמות הגוף ובחיים מעבר לנדרש בנסיבות העניין", כתב וינשטיין.