יהודה ויינשטיין היועץ המשפטי לממשלה
יהודה ויינשטיין היועץ המשפטי לממשלהצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין קובע כי ניתן לפצות את משפחתו של הבטום זרהום, האזרח האריתראי שנורה בשוגג במהלך הפיגוע בבאר שבע.

הנושא יטפול על ידי ועדת למ"ד (לפנים משורת הדין) שהוקמה בשנת 1999 בידי היועץ המשפטי לממשלה ונועדה לפצות במקרים שבהם בוצעה פגיעת איבה על רקע לאומני שאין לה מענה אחר.

חוות הדעת קובעת כי ניתן לפצות את שאריו של ההרוג, בכפוף להגשת בקשה מצד משפחתו, מאחר שעל פניו מותו של המנוח נגרם עקב פגיעת איבה. בהקשר זה ציין היועץ בחוות דעתו כי אותו כלל שחל לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שמכיר בפגיעה בשוגג שאירעה עקב פעולת איבה, צריך לחול גם בועדת למ"ד.

חשוב לציין שמשפחתו של זרהום לא זכאית לפיצוי על פי חוק התגמולים לנפגעי איבה, משום שהוא נכנס ושהה בישראל שלא כחוק.

היועץ המשפטי לממשלה מסר לוועדה כי על פי כתב ההסמכה שלה, הוועדה מוסמכת לדון ב"אירוע שמטרתו העיקרית היתה לגרום לפגיעה בגופו של אדם... בשל השתייכותו הלאומית", וכי פיגוע האיבה במהלכו נגרם מותו של זרהום היא אירוע שעונה להגדרת החוק.

במשרדו של ויינשטיין מציינים כי הוא עוקב מקרוב אחר התפתחויות חקירת האירוע במהלכו נגרם מותו של האזרח האריתראי. עוד נמסר כי בתחילת השבוע הוצגו בפני היועץ חומרי החקירה והממצאים שנאספו עד כה והיועץ ביקש לקדם במהירות האפשרית גיבוש ההמלצות בעקבותיה.