מפגש בנצח

בספרון זה מוכיח פרופ' בנימין (בֵּנוֹ) גרוס ז"ל את דעתו שהשבת היא התרומה הגדולה ביותר שנתנה היהדות לעולם

תגיות: בשבע 666
הרב יואל קטן , ט"ז בחשון תשע"ו

מפגש בנצח             -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

שבת – רגע של נצח.

בנימין גרוס.

ירושלים,

מס,

תשע"ה.

 184 עמ'

(6277863‑02)

ספר שכולו שיר מזמור ליום השבת, מאת המחנך, איש הרוח, המנהיג והמדריך פרופ' בנימין (בֵּנוֹ) גרוס ז"ל, שאת כל כישרונותיו, מרצו ומאור פניו הקדיש לחינוך דורות של צעירים ומבוגרים. תחילה בצרפת שאחרי השואה, ובמחצית השנייה של חייו כאן בארץ הקודש. בעקבות רבו הנערץ פרופ' נֶהֶר ז"ל הוא דבק בתורת המהר"ל, ופרסם ספרים רבים שהנגישו את משנתו גם למי שאינו מחובשי בית המדרש.

בספרון זה הוא מוכיח את דעתו שהשבת היא התרומה הגדולה ביותר שנתנה היהדות לעולם, שבזכותה נשברה המונוטוניות של חיי המעשה והרוח והמוסר הטבעיים, ונוצרה השאיפה האוניברסלית אל הקודש, אל הנשגב. הספר החשוב הזה עוסק בטבע ובמה שמעל הטבע, בהיסטוריה וביציאה אל מחוץ להיסטוריה, בקשר בין המשפחה היהודית לשבת, וגם במשמעות העמוקה של המספר שבע ובאופק המשיחי שאליו השבת מכוונת את האדם ואת העם ואת העולם כולו.

ספר זה, שיצא לאור ביום פטירתו בחודש מנחם אב תשע"ה, מצטרף לספר נוסף שיצא לאור כמה חודשים לפניו, 'לבחור בחיים - היהדות במבחן העמידה מול העולם', שהוא מעין מונולוג, אולי אף צוואה. מתוארת בו היהדות כפי שראה אותה פרופ' גרוס, שחיים וערכים וזיכרון ותקווה משמשים בה בכתר אחד. זה האיש ז"ל וזה היה שיחו. תנצב"ה.

שבת – רגע של נצח פרופ' בנימין (בֵּנוֹ) גרוס ז"ל, הוצאת ראובן מס ירושלים

*****************************

מפגשים.

מסע להכרת המשמעות הישראלית.

אילן צפורי.

ירושלים,

עמותת 'תורה אחרי צבא',

תשע"ה.

207 עמ'

(6511256‑02)

זו מהדורה שלישית של הספר, תריסר שנים אחרי שיצא לאור לראשונה. הוא כולל תשעה פרקים ובהם מפגשים עם דמויות שונות מהחברה הישראלית, ודו-שיח זורם, לא מוגבל בזמן ומקום, על ענייני אמונה ותורה וקדושה וצניעות וחיים ומשיח ובורא ויראת שמיים, וגם גיל העולם ולאומיות ויחס לגויים ועוד ועוד.

המקורות להרחבה בסוף הספר מראים עד כמה הדברים העכשוויים כל כך שבו מבוססים בחלקם הגדול על כתבי הראי"ה, וגם על המהר"ל, בעל התניא, ר' חיים מוולוז'ין ועוד.

זהו נדבך נוסף בפעילות הנפלאה של הרב צפורי ו'תורה אחרי צבא', המחברת את בחורי ישראל לאביהם שבשמיים.

מפגשים. מסע להכרת המשמעות הישראלית הרב אילן צפורי. עמותת 'תורה אחרי צבא',

***************************************

היכל הזמן.

גנאלוגיה, כרונולוגיה ונומרולוגיה במקרא, מהבריאה ועד חנוכת מקדש שלמה.

גבריאל זלדין.

ירושלים,

מס,

תשע"ה.

ט+233 עמ'

(6277863‑02)

היכל הזמן גבריאל זלדין. הוצאת ראובן מס ירושלים

ממד הזמן במקרא מתעתע לעתים בלומד התורה. לא כל התאריכים ברורים ולא תמיד סדר הדברים כרונולוגי. לא כל הנתונים לפנינו, ואף סתירות-לכאורה לא מעטות קיימות בין המספרים השונים. ד"ר זלדין, חוקר ומחנך, מוכיח שלמרות שהתורה אינה מתמטיקה – אפשר להגיע מניתוח חשבוני של נתונים וגילים ותאריכים וזמנים לגילוי צפונות בתורה שאי אפשר היה לשערן, עד שבסוף המסע הזה מביא אותנו המחבר למסקנה שאין מילה ומספר בתורה שאין להם חלק בבניית היכל הזמן היהודי. לדעתו, השלמות המתגלה בסדרי הזמנים ובהגיונם המספרי אמורה לדחות כל ניסיון לפקפק במהימנות חלקים מסוימים בתנ"ך.

wso.shaalvim@gmail.com