מילה יקרה-סיפור לשבת

בעיר חאלב שבסוריה התגורר יהודי עשיר, שההצלחה ממש רדפה אחריו. בכל אשר פנה הצליח, וכל אשר נגע בו הפך לזהב.

תגיות: בשבע 666
עודד מזרחי , ט"ז בחשון תשע"ו

מילה יקרה-סיפור לשבת-ערוץ 7
סיפור לשבת
צילום: מנדי הוכטמן, פלאש 90

הוא קנה גרוטאות, שיפץ אותן ומכר ברווח רב; בנה בתים ומחיריהם נסקו לשמיים; הביא סחורה מעבר לים ומכר אותה ביוקר. וכך היה בשאר תחומי מסחרו. בד בבד עם הצלחתו, האיש לא שמר תורה ומצוות משחר נעוריו ונהג ממש כגוי גמור. למרות שהיה עשיר כקורח, לא מצא לנכון להפריש אפילו פרוטה לצדקה לאחיו בני עמו.

באותה עת כיהן רבי חיים מרדכי לבטון, מחבר 'נוכח השולחן' ו'בן יאיר', כרבה הראשי של חאלב וכדיין בבית דינה. מצבו הרוחני של אותו סוחר יהודי חרה לו מאוד, והוא החליט לגשת אליו בעצמו כדי לעוררו. רבי חיים מרדכי ניסה לדבר אל לבו שייטיב את דרכיו, ולבסוף אמר: "אל תשכח כי סופו של האדם הוא מיתה וכי יגיע היום שבו יצטרך ליתן דין וחשבון על כל מעשיו. ומה תעשה אז?!"

העשיר ביטל את דברי הרב באומרו: "טוב לי כפי שאני כעת, ומה אכפת לי יום המחר?! אדרבה, תראה לי אדם יותר מאושר ממני. יש לי בית גדול, עסקים מסועפים שמניבים הון תועפות. לא חסר לי מאומה!"

רבי חיים מרדכי ענה לו: "דע לך כי הקדוש ברוך הוא משלם לעוברי רצונו שכר מצוותיהם בעולם הזה כדי להאבידם בעולם הבא. דווקא השכר שאתה מקבל, כביכול, בעולם הזה, צריך להדאיגך מאוד מפני מה שמצפה לך בעולם הבא".

"שכר בעולם הזה?!" פרץ העשיר בצחוק, "על מה יש לקדוש ברוך הוא לשלם לי?! הרי לא עשיתי שום מצווה מאז שעמדתי על דעתי!"

"אולי לא חשבת על כך מספיק", אמר רבי חיים מרדכי, "אבל יש מצווה אחת שקיימת מבלי ששאלו את פיך וזו מצוות המילה. דע לך שכל השכר שאתה זוכה לו בחייך הוא אך ורק בזכותה, ומן השמיים דואגים לשלם את שכרך בעולם הזה כדי להאבידך בעולם הבא".

העשיר לא התפעל מתשובתו של הרב והחל לומר בנימת לגלוג: "אם אתה סבור כי כל אשר לי בא בזכות מצוות המילה שזכיתי בה בעל כורחי, ברצוני להציע לך הצעה מצוינת: אני מוכן למכור לך את מצוות המילה שלי תמורת חמישים לירות. לפי שיטתך זהו מחיר מציאה..."

רבי חיים מרדכי הסכים מיד לעסקה, ובו במקום חתמו שניהם על שטר עסקה, שלפיה העשיר מכר לרב את זכות המילה, והרב מצדו שילם את חמישים הלירות במזומן.

כאשר שב העשיר למשרדו קיבל בשורה קשה כי אחת מאניותיו טבעה עם כל סחורותיה. בטרם הספיק לעכל את הידיעה המרה, קיבל בשורה נוספת: חנותו הגדולה ביותר עלתה בלהבות וכל הסחורה כלתה. וכך בשורה רעה רדפה את חברתה, כמו אצל איוב, עד שהעשיר איבד את כל נכסיו. לבסוף נאלץ לעסוק לפרנסתו בכל מיני עבודות מזדמנות כדי לשרוד ותו לא.

העשיר לשעבר החל להתבונן במה שאירע לו, והבין כי אי אפשר להכחיש את מה שאירע, ואמנם מאותו רגע שמכר את מצוותו האחת והיחידה, מזלו התהפך עד שהגיע לפת לחם. הוא חזר אל רבי חיים מרדכי וביקש בתחנונים לקנות בחזרה את מצוות המילה שמכר לו.

הרב אמר בנחישות: "לא אסכים בשום אופן לוותר על המצווה היקרה שקניתי ממך! לא אמכור אותה בעד שום הון שבעולם!"

כאשר חפו פניו של האיש וניכר צערו הרב, ריכך רבי חיים מרדכי את טון דיבורו ואמר: "מוכן אני לתת לך את המצווה בחזרה אפילו בחינם, אבל בתנאי אחד".

אורו עיניו של האיש והוא שאל בתקווה: "ומהו התנאי?"

"אם תקבל על עצמך החל מרגע זה לשמור תורה ומצוות ולגמול חסדים, אז אסכים להחזיר לך את מצוותך היקרה שתצטרף לשאר המצוות שתקיים מכאן ואילך, וכך תעצים את חלקך לעולם הבא, ותזכה בו לאחר מאה ועשרים שנה".

העשיר לשעבר הבין שאם הוא חפץ חיים בעולם הזה ובעולם הבא, לא נותרה בידו ברירה אחרת. ומאותו יום ואילך הפך ליהודי ירא שמיים, ולמרות שמזלו שפר, התמיד בדרך התורה והחסד עד ליומו האחרון.

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם:  odedm@neto.net.il