עלה נעלה

הטענה כי העלייה להר הבית אינה מקובלת על רוב תלמידי החכמים הייתה נכונה לפני שנים רבות, אך לא כיום * תגובה לרב יואל קטן

תגיות: בשבע 666
הרב אלישע וולפסון , ט"ז בחשון תשע"ו

עלה נעלה              -ערוץ 7
לשכנו תדרשו ובאת שמה
ליקט וכתב: אלישע וולפסון

הרב יואל קטן הי"ו, במסגרת כתיבתו על ספרים חדשים, התייחס לחוברת 'לשכנו תדרשו', שזיכני ה' להוציא בנושא העלייה להר הבית. ברצוני להתייחס לדבריו.

הרב יואל כתב כי הדעה המקובלת בין רוב תלמידי החכמים מכל הגוונים היא שאין לעלות להר.

אמירה זאת אמנם הייתה נכונה ביחס לפסק הרבנים לפני ארבעים שנה, אך היום היא אינה נכונה ללא ספק. מכיוון שאם אמירה זו מכוונת ביחס לפסקים של הדורות הקודמים, הרי שבכל הדורות עלו יהודים להר הבית ולא תמצא פסק שאוסר זאת. אלא ההפך, ישנה עדות הרמב"ם המפורסמת אשר עלה להר, ואת תשובת הרדב"ז המפורסמת שמתיר להדיא לעלות להר הבית, אשר את פסקו הביאו להלכה החיד"א, השערי תשובה וכף החיים, ולא מצאנו שום תשובה הלכתית במשך הדורות לאסור עלייה להר.

הרי הלכה מפורשת בש"ס וברמב"ם שמותר לעלות להר הבית לאחר טבילה במקווה כהלכה. כמו כן, ישנן עוד תשובות של גדולי ישראל שהתירו את העלייה להר הבית במשך הדורות, ואף עשו מעשה בעצמם. וכן עדויות על עליית יהודים במשך כל זמן הגלות, מלבד זמנים שונים שבהם לא הרשו הגויים ליהודים להיכנס פנימה.

רק בכמאה השנים האחרונות יצאו רבני היישוב הישן בהכרזה כי אסור לעלות להר הבית, וזה מחמת שתי סיבות עיקריות. האחת, חשש שאיננו יודעים היכן מקום המקדש (מקום קטן בתוך הר הבית שרק אליו אסורה הכניסה באיסור כרת). חשש זה נולד מחמת שזמן רב נאסר על יהודים לעלות להר על ידי הגויים. והשנייה, שגם למקומות שבוודאי מותר להיכנס בזמננו (היינו שאר הר הבית, איפה שלא נמצא מקום המקדש ממש), יש צורך להיטהר קודם לכן, ויש חשש שמא יעלו יהודים להר שלא בטהרה כהלכה.

אלא שבחסדי ה' במלחמת ששת הימים כבשנו את הר הבית, והתבררו ללא ספק כלל המקומות שמותר ללכת בהם. כמו כן, התברר כי דווקא כאשר יראי ה' מזניחים את ההר ולא עולים אליו כהלכה, אזי שם ה' מתחלל מאוד: הגויים רומסים את כבוד ה' ומקום המקדש מחולל, וגויים ויהודים נכנסים למקום הקדוש שעליו נאמר "והזר הקרב יומת" ואין פוצה פה ומצפצף.

מכיוון שכך, צריך לדעת שהיום רבים וחשובים מהרבנים והפוסקים קוראים לעלות להר הבית, ללכת בדרכי גדולי ישראל אשר במשך כל הדורות עלו להר הבית כהלכה. מתוך תפילה שעל ידי כך נזכה בע"ה לגאול את מקום השכינה, ולהסיר את חילול השם הגדול שיש כעת בהר, ולמנוע או לפחות להפחית את הכניסה של יהודים להר שלא כהלכה. וכן לקיים בעלייה להר מצוות רבות וחשובות מאוד, וכל זאת בלי שום חשש הלכתי, כמבואר בחוברת 'לשכנו תדרשו'.

על כן, מי שעולים היום להר נשענים על עדויות ופסקים של גדולי ישראל במשך כל הדורות, ועל רבנים רבים גדולים וחשובים בימינו שקוראים לעלות להר בטהרה ובשמחה.

חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'.