61 תומכים
61 תומכיםצילום: דוברות הכנסת

המועצה לשידורי כבלים ולווין החליטה בישיבתה היום (חמישי) שלא לקבל את בקשת מנכ"ל הכנסת לתקן את רישיון ערוץ הכנסת באופן שיאריך את תוקפו של הרישיון לשידורי הערוץ, וידחה את פרסום המכרז להפעלתו.

המועצה החליטה לפרסם את המכרז בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים ברישיון, לפיהם הגוף המשדר את שידורי הכנסת ימשיך לעשות זאת עד נובמבר 2016, לאחר שהוארכה לו תקופת הרישיון בעבר.

במסגרת הישיבה הופיעו בפני המועצה הגורמים אשר הגיבו לשימוע שפורסם ביום 23.6.2015.

לאור החלטת המועצה, המכרז לבחירת הגוף המשדר את שידורי הכנסת יפורסם בתחילת 2016.

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, ד"ר יפעת בן חי שגב, הסבירה "ערוץ הכנסת הנמצא תחת פיקוחנו הוא ערוץ ציבורי לכל דבר ועניין. מדובר בנכס של ממש לדמוקרטיה מאחר והוא מציג את הנעשה בפרלמנט הישראלי לכלל הציבור, מראה לבוחרים את פעולות נבחריהם ומשקף את עבודת המחוקקים בפני האזרחים".

לדבריה, "ההחלטה לקיים את המכרז בהתחשב במועדים הקבועים ברישיון עולה בקנה אחד עם המחויבות שלנו לציבור מתוקף תפקידנו. יש לאפשר לכלל הגורמים הכשירים על פי החוק להתמודד על הפעלת הערוץ למען טובת הציבור ללא דיחוי".

המועצה החליטה עוד לשקול את תיקון רישיון של הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20), כך שיוכל לשדר תכנים שאינם תכני מורשת בהיקף שלא יעלה על 25% משידורי הערוץ.

במסגרת תיקון הוראות הרישיון, שוקלת המועצה לאפשר לערוץ לשדר גם תכניות מעורבות המכילות תכני מורשת בהיקף של 60% לפחות, לצד תכנים כלליים.

בתחילת החודש אישרה המועצה מתווה דומה גם לערוץ הייעודי למוזיקה הישראלית וים תיכונית (ערוץ 24). התיקונים בערוצים הייעודיים נעשים במסגרת פרויקט מיקוד רגולציה שמובילה יו"ר המועצה.