לא נעים אבל הכרחי: למה לרכוש ביטוח חיים?

ברוב המקרים, מומלץ לרכוש את פוליסות ביטוחי החיים מחברות הביטוח הגדולות, וזאת בשל יציבותן הכלכלית.

תגיות: ביטוח
, י"ז בחשון תשע"ו

כל אחד ואחת מאיתנו היה רוצה להבטיח את העתיד הכלכלי של משפחתו גם במקרים בהם הוא מאבד מכושר עבודתו וגם במקרים בהם (חלילה) הוא נפטר מן העולם.

אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו לצורך כך הם ביטוחי החיים המשווקים לנו על ידי חברות וסוכנויות הביטוח השונות. בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע מורחב אודות ביטוחי החיים ההכרחיים לכל אחד ואחת מאיתנו.

פוליסות ביטוחי חיים

פוליסות ביטוחי החיים הן הסכמים ביטוחיים המתקיימים בין חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח לבין ציבור המבוטחים. פוליסות אלו מיועדות לצרכי שיפוי וכיסוי ציבור המבוטחים ובני משפחותיהם בכל אותם מקרים בהם הם חווים פגיעה בגופם המובילה אותם לאיבוד כושר העבודה וההשתכרות, ובמקרים בהם המבוטח נפטר מן העולם.

הפיצוי הכספי העומד לרשות המבוטח או בני משפחתו במסגרת פוליסות ביטוח חיים, מוענק באמצעות קצבה חודשית או באמצעות סכום פיצוי חד פעמי, כאשר ההחלטה בנוגע לכך מתקבלת בהתאם לתנאי הפוליסה ולסכום הפרמיה אשר שולמה על ידי המבוטח לאורך כל תקופת הביטוח.

ביטוחי חיים- מה הם כוללים?

פוליסות ביטוחי החיים המשווקות כיום לציבור המבוטחים כוללות בתוכן מספר מרכיבים ביטוחיים הכוללים בין היתר: פוליסות ריסק, פוליסות חיסכון ופוליסות משולבות. פוליסות ריסק הן פוליסות במסגרתן תשלומי הפיצוי המועברים לבני משפחתו של המבוטח מתקיימים אך ורק במקרים של מות המבוטח.

פוליסות החיסכון הן פוליסות בהן כספי הפרמיה המשולמים על ידי המבוטח לאורך כל תקופת הביטוח מיועדים לצרכי חיסכון פנסיוני עתידי המועבר לידי המבוטח כקצבה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות. הפוליסות המשולבות הן פוליסות המשלבות בין היבטי הריסק לבין היבטי החיסכון, כאשר תשלומי הפיצוי למבוטח או בני משפחתו מתקיימים בכל אחד מהמקרים הבאים: נכות –אובדן כושר עבודה, פרישה לגמלאות או מוות.

ביטוחי החיים משווקים כיום באמצעות מסלולי ביטוח שונים, לרבות, ביטוח מנהלים וביטוח פנסיוני. כמו כן, העמדת ביטוחי חיים (ריסק) מהווים תנאי מקדים לכל נטילת הלוואת משכנתא, ומכאן הצורך ההכרחי בהם לכל אחד ואחת מכם העומד ליטול הלוואת משכנתא לצורך רכישת דירה בזמן הקרוב.

ביטוחי חיים- היכן הכי מומלץ לרכוש?

ביטוחי חיים המשמשים אותנו גם למטרות חיסכון פנסיוני וגם למטרות הבטחת העתיד הכלכלי של בני המשפחה במידה ואירע מזלנו, מחייבים אותנו לבחון בקפידה את תנאי הפוליסה המוצעת לנו על ידי חברת הביטוח או סוכנות הביטוח באמצעותה אנו רוכשים את הפוליסה. לצורך כך, אנו ממליצים לכם לבחון סעיפים כגון: התנאים להפעלת הביטוח, גובה הפיצוי המוענק לכם או לבני משפחתכם, משך תקופת המתנה וכדומה.

ברוב המקרים, מומלץ לרכוש את פוליסות ביטוחי החיים מחברות הביטוח הגדולות, וזאת בשל יציבותן הכלכלית. כמו כן, אנו ממליצים לכם לקיים הליך המכונה: בדיקת סטטוס ביטוחי, וזאת בכדי להימנע בכפילויות תשלום בביטוחים השונים העומדים לרשותכם.