מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת
השבוע ביקרה בישראל משלחת רמת דרג של ארגון ה-The Financial Action Task Force במטרה לבחון את צירופה של מדינת ישראל כחברה מן המניין בארגון. המפגש המסכם של ביקור המשלחת התקיים היום (שלישי) עם נגידת בנק ישראל והמפקחת על הבנקים.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס בנק ישראל להצטרפות מדינת ישראל כחברה מן המניין בארגון, ואת המחוייבות לקידום הסטנדרטים בנושאי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, כך שיתאמו את הסטנדרטים הבינלאומיים.

ארגון ה-FATF נוסד בשנת 1989 במטרה לקדם סטנדרטים ומדיניות בנושאי איסור הלבנת הון, מימון טרור, הפצת נשק להשמדה המונית וכן איומים הרלבנטיים ליושרה של המערכת הפיננסית הבינלאומית. כיום הארגון מונה 34 חברות מן המניין. הארגון מפרסם המלצות המוכרות בעולם כסטנדרטים מחייבים ומוודא את יישומן באמצעות תהליכי ביקורת.

כיום ישראל חברה כמשקיפה בלבד בארגון Moneyval המשמש כארגון אזורי הממוקם במועצת אירופה [(FATF-Style Regional Bodies (FSRB].

שדרוגה של ישראל כחברה מן המניין בארגון ה-FATF יאפשר השפעה על סדר יומה של הוועדה, וישפיע לטובה על התדמית הבינלאומית של הגופים הפיננסיים בישראל.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח על הבנקים לעמידה בסטנדרטים הבינלאומיים שמקדם ארגון ה-FATF.

המפקחת ציינה כי מאמץ זה זכה להכרה בביקורות שנערכו על ידי ארגון ה-moneyval מאז שנת 2008, אשר הצביעו על מצבה הטוב של הרגולציה החלה על המערכת הבנקאית בישראל בתחום הציות לסטנדרטים הבינלאומיים. בביקורת האחרונה משנת 2013, הפיקוח על הבנקים זכה לציון המירבי -Compliant בתחומי הרגולציה והפיקוח.