לימודי שואה - חיבור עמוק בין ידע לחוויה

בלהה גליקסברג, מפמ"ר (מפקחת-מרכזת) היסטוריה בחמ"ד מתייחסת במאמר שכתבה לשילוב השואה בלימודי היסטוריה בחמ"ד.

תגיות: חמ"ד השואה
בלהה גליקסברג , כ"ו בחשון תשע"ו

בלהה גליקסברג
בלהה גליקסברג
צילום: עצמי

והגדת - רבקה מרים

"והגדת לבנך ביום ההוא

את האלם (...)

ולקחת בנך בידיך אלה (...)

ובכוח תלחץ מתוכן שתיקתך –

ואותה הוא ימסור לבנו"

בימים האחרונים מתקיים דיון ציבורי אודות לימוד נושא השואה לבגרות והוראתו רק במסגרת החלופות בהערכה (כתיבת עבודת חקר).

ברצוני להעמיד את הדברים על דיוקם, ולשתף בתפיסה החינוכית של מתווה לימוד נושא השואה בלימודי היסטוריה בחינוך הדתי.

לימודי ההיסטוריה במערכת החינוך הינם מגזריים. באופן הזה ניתנת האפשרות לכל מגזר בחברה הישראלית לממש את דגשיו החינוכיים והלימודיים במסגרת לימודי ההיסטוריה, זאת לצד נושאי ליבה משותפים המחייבים את כלל מגזרי החינוך.

נושא השואה בתכנית הלימודים בהיסטוריה בחינוך הדתי לא הוצא כלל מחובת ההיבחנות החיצונית ואינו נלמד רק במסגרת החלופות בהערכה, יתרה מזאת הוא נלמד באופנים שונים על מנת להבטיח שחוויית הלימוד תהייה משמעותית ככל האפשר.

חוויית למידה משמעותית נוצרת כאשר יש שילוב נכון בין ידע לחוויה. מדובר על חיבור עמוק בין התוכן לבין עולמו הפנימי של האדם. חיבור שמוביל לצמיחה של האדם – בהבנה, ברגש, בנקודת מבט, בהזדהות או בתובנות חדשות. עקרון זה מוביל אותנו בהתוויית מדיניות לימודי ההיסטוריה בחינוך הדתי בכלל, ובנושא השואה בפרט.

לתפיסתנו, נושא השואה חייב להילמד הן במסגרת הנושאים הנדרשים להיבחנות החיצונית והן במסגרת הנושאים המוצעים לחלופות בהערכה. השילוב בין שני אופני הוראה-למידה הללו, דהיינו שילוב בין ידע לחוויה, בנושא השואה הוא לתפיסתנו השילוב האופטימלי ליצירת 'למידה משמעותית' ברוח 'לב לדעת' שמביאה להפנמה מיטבית של הנושא הנלמד.

בהתאם לתפיסה זו, משולב נושא השואה בתכנית הלימודים בהיסטוריה בחמ"ד בשני מקומות:

1. בנושאים המחייבים להיבחנות בבחינת בגרות חיצונית (המוגדרים 70% מכלל החומר)

בתכנית הלימודים נכללים נושאים שעליהם נבחן התלמיד בבחינת בגרות חיצונית, הכוללת פרק בנושא השואה. ניתן לעיין בתכנית הלימודים ולהתרשם מן הנושאים הללו, הכוללים העמקה בנושא האנטישמיות, המדיניות הנאצית בשנים 1933-1939, מלחמת העולם השנייה, גורל היהודים, הגטאות, הפתרון הסופי, מחנות ההשמדה, צעדות המוות ועוד.

2. בחלופות בהערכה (המוגדרות 30% מכלל החומר)

בלימודי ההיסטוריה בחמ"ד נכללת כבר ארבע שנים תכנית "חמ"ד ועד", המפגישה פנים אל פנים את תלמידי כיתות י"א עם אנשי עדות ניצולי שואה. על בסיס המפגש הזה נכתבת עבודה שהינה חלק מציון הבגרות בהיסטוריה. חשיבות המפגש הבלתי אמצעי הזה היא עצומה לא רק מבחינת הידע ההיסטורי שנרכש באמצעותה, אלא במיוחד מבחינת השליחות שתלמידי החמ"ד נוטלים על עצמם – להיות "העדים של העדים".

במקרים רבים נרקמת בין התלמידים המראיינים לבין מרואייניהם מערכת יחסים מרגשת הנמשכת גם מעבר למחויבות שלהם לפגוש את אנשי העדות כדי לכתוב עבודה. תכנית 'חמ"ד ועד' הנכללת במסגרת החלופות בהערכה מעניקה לתלמידי החמ"ד בנוסף ללמידה, נדבך נוסף ומשמעותי של שותפות המביאה להבנה מעמיקה יותר של תקופת השואה ונוראותיה, חיבור רגשי, הזדהות והפנמה.

שילוב נושא השואה בתכנית הלימודים בהיסטוריה בחמ"ד מבטא את התפיסה הרואה בצד האקדמי של העמקת הידע חלק חשוב ביותר, ויחד עמו יש לשלב גם את החוויה המתאפשרת באמצעות תכנית 'חמ"ד ועד' המחזקת את תודעת השליחות החינוכית של הנחלת זיכרון השואה, שהוא חלק מתפקידנו החינוכי בחמ"ד.