מסתננים במתקן "חולות"
מסתננים במתקן "חולות" צילום: תומר נויברג, פלאש 90

שופטת בית משפט השלום בירושלים, תמר בר אשר צבן, דחתה תביעת מסתננים לא חוקיים שביקשו לחייב את המדינה בפיצויים בגין מעצרם.

המסתננים גם דרשו בתביעתם לחייב את המדינה בפיצוי בגין כך שנמנע מהם לעבוד.

על פי כתב התביעה שהגישו 16 מסתננים נתיני סודן ואריתראה, הם טענו כי שהייתם במתקן חולות מהווה עוולה של כליאת שווא. עוד טענו המסתננים כי כתוצאה משהייתם במתקן זה, נגרמו להם שורה של נזקים ובהם אובדן מקום מגורים ואובדן מקום עבודה.

המדינה טענה בכתב התשובה כי יש לדחות את התביעה על הסף.

השופטת קבעה בהחלטתה כי תנאי לקיומה של כליאת שווא היא כליאה שלא כדין, ובזמן שהתובעים היו נתונים במשמורת במתקן חולות, ברור שהמשמורת הייתה כדין ועל פי החוק ולמעשה חלה באותה תקופה חובה על המדינה לפעול כך.

עוד קבעה השופטת כי מתקן חולות אינו מתקן סגור ולכן אין מדובר בשלילה מוחלטת של חירות המסתננים.

בפסק דינה הביעה השופטת תרעומת השופטת על דרישת המסתננים לקבל פיצוי בגין אובדן מקום עבודה וקבעה, "לעניין זה ראוי להזכיר כי על פי החוק, נאסר על המסתננים לעבוד, כי למסתננים לא מוענקים אישורי עבודה, ואף נאסר על מעסיקים להעסיקם. ..מימלא לא ברור מכוח מה נתבע פיצוי של אובדן מקום עבודה, השתכרות, או כל היוצא בזה".

כתוצאה מצירופם של כל הנימוקים הללו דחתה השופטת על הסף את תביעת המסתננים.