סקירה כלכלית: רבעון של צמיחה מהירה

ראש אגף הכלכלה בחטיבה הפיננסית של לאומי, סוקר את הכלכלה הישראלית ומצביע על צמיחת המשק ועל האינפלציה.

ערוץ 7 , ו' בכסלו תשע"ו

סקירה כלכלית: רבעון של צמיחה מהירה-ערוץ 7
מסכים ירוקים בבורסה
פלאש 90

אגף הכלכלה בחטיבה הפיננסית של לאומי, בראשות ד"ר גיל בפמן, מפרסם היום (רביעי) את הסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו" והפעם התייחסות לצמיחה במשק ובאינפלציה.

אומדן ראשון של הפעילות הכלכלית במשק הישראלי ברבעון השלישי של השנה מלמד כי התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) צמח בשיעור של 2.5%, לעומת הרבעון הקודם (במונחים שנתיים, נתונים מנוכי עונתיות). התוצר העסקי, שלא כולל את תרומת ההוצאה הממשלתית לתמ"ג, וכן רכיבי פעילות קטנים יחסית נוספים, צמח ב-2.7%.

מדובר בשיעורי צמיחה גבוהים בהשוואה לשני הרביעים הקודמים (בהם צמח התוצר ב-0.2% וב-2%, בהתאמה), אולם עדיין נמוכים מהממוצע ארוך הטווח. נתונים אלה, מדגישים את ההתמתנות בקצב צמיחת המשק בשנים האחרונות. בהקשר זה, נדגיש כי יש להתייחס לנתונים הרבעוניים בזהירות רבה מכיוון שמדובר באומדן ראשוני בלבד אשר עשוי להתעדכן בחודשים הבאים, כפי שקרה בעבר.

עוד עולה מהנתונים, כי ברכיב השימושים במקורות, שהוא מדד מקיף יותר לפעילות במשק (הכוללים את הפעילות המשקית מבוססת היבוא ולא רק זו המבוססת על התוצר המקומי), נרשמה צמיחה של 2% (לעומת הרביע הקודם, במונחים שנתיים), שבאה לאחר נסיגה ברבעון הקודם. עם זאת, מדובר עדיין בשיעור נמוך ביחס לרבעונים קודמים ואף ביחס לממוצע ארוך הטווח, כך שעדיין מוקדם לומר כי מדובר בשיפור של ממש בפעילות הכלכלית במשק.

צמיחה מחודשת ביצוא ברבעון השלישי של השנה; עם זאת, ישנן אינדיקציות ראשוניות להאטה ביצוא ברביע הרביעי

יצוא הסחורות והשירותים צמח ברבעון השלישי של השנה ב-4.4% (במונחים שקליים ריאליים), על רקע עליות בכל רכיבי היצוא העיקריים. זאת, בהובלת היצוא התעשייתי ויצוא שירותים אחרים (למשל שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת), כאשר גם יצוא שירותי התיירות תרם לצמיחה.

בנטרול השפעת חברות הזנק ויהלומים (רכיבי פעילות קטנים יחסית אך תנודתיים מאד המהווים יחדיו רק כ-6.5% מסך פעילות היצוא), צמח היצוא בכ-9.7% (במונחים שנתיים) במהלך הרביע השלישי – זו הצמיחה המהירה ביותר מאז הרביע הרביעי של 2013.

אולם, עדיין מוקדם לומר כי מדובר בשינוי מגמה. נתוני סחר החוץ לחודש אוקטובר, המהווים אינדיקציה ראשונית לפעילות היצוא ברבעון הרביעי של השנה, מצביעים על המשך ההאטה מחודש ספטמבר. בחודשים ספטמבר-אוקטובר נסוג יצוא הסחורות בכ-8% לעומת יולי-אוגוסט, על כן ייתכן והצמיחה המחודשת ביצוא ברבעון השלישי של השנה, לא תימשך או לכל הפחות תתמתן, ברבעון הבא.

ההתפתחויות העתידיות ביצוא יושפעו מחד, מהמשך מגמת ההתאוששות בכלכלה העולמית אשר צפויה לתמוך בעליית נפח הסחר העולמי, ומאידך, מהמגמה של תיסוף בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות. על פי אומדני הלמ"ס, צפויה נסיגה של 3.7% (במונחים שקליים ריאליים) בשנת 2015 ביצוא הסחורות והשירותים.

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה מאוד גם לאחר מדד אוקטובר. האינפלציה צפויה לצאת מהתחום השלילי לקראת ראשית 2016

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור מתון של 0.1%. אולם, מתחילת השנה (ינואר-אוקטובר) ירד המדד ב-0.5% וב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.7% (אוקטובר 2015 בהשוואה לאוקטובר 2014). בנטרול השפעת סעיף הדיור, המתבסס ברובו על מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים, המדד ירד בשיעור משמעותי יותר (1.6%). במבט כולל, נראה כי "סביבת האינפלציה", אשר מתחשבת בהתפתחות בפועל של המדד בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה וכן בהתפתחות הצפויה לשנה הקרובה, נותרה נמוכה מאוד.

ירידות המחירים המשמעותיות בחודש אוקטובר חלו ברכיבים הבאים: תחבורה ותקשורת – בעיקר על רקע ירידות במחירי הדלק; ושירותי דיור בבעלות דייריהם (מחירי שכירות בחוזים מתחדשים). כתוצאה מהירידה ברכיב זה, חלה האטה בקצב השנתי של העלייה במחירי השכירות (מ-2.6% ל-1.9%). מנגד, חלה עלייה בסעיף המזון, למרות כניסתה לתוקף של ההפחתה בשיעור המע"מ ל-17%, אשר הייתה אמורה להוביל לירידות מחירים.

לסיכום, שיעור השינוי השנתי של המדד (המצוי כיום בסביבה שלילית) צפוי לעלות באופן הדרגתי מאוד (דהיינו, להיות פחות שלילי), ולצאת מהתחום השלילי לקראת ראשית 2016.

העלייה במחירי סעיף הדיור צפויה להוסיף ולתמוך בעליית המדדים הבאים. מנגד, הירידות הצפויות (רובן בעלות אופי חד-פעמי) במחירי הדלק וביטוח החובה; לצד הפחתה אפשרית של מחירי התחבורה הציבורית, ישפיעו בכיוון ההפוך. אנו מעריכים כי האינפלציה בשנה הקרובה תמשיך להיות מתונה ונמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, אולם לא צפויה להיות שלילית.