הנחייה: להוציא התנועה האיסלאמית מהאקדמיה

ההנחיה מכוונת בעיקר נגד תאי הסטודנטים הפועלים בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה ומזוהים עם התנועה האיסלאמית.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י' בכסלו תשע"ו

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט הנחה ביום שישי האחרון את ראשי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל להוציא מיידית כל פעילות של התנועה האיסלמית מהאקדמיה הישראלית.

במכתב שחתום על ידי מנכ"ל המל"ג, גדי פרנק, נכתב כך: "שר החינוך ויו"ר המל"ג בנט הביא לידיעתנו כי התנועה האיסלאמית הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת, כך שמעתה ואילך כל פעילות של גוף המשתייך לתנועה זו, היא פעילות בלתי חוקית ואסורה. החלטה זו עוגנה בצו שר הביטחון מ- 15.11.2015".

למועצה להשכלה גבוהה נודע כי קיימים תאי סטודנטים הפועלים במסגרת מקצת מהמוסדות גבוהה המשתייכים לתנועה האיסלאמית.

השר בנט מדגיש כי כל פעילות כזו צריכה להיפסק במיידי ונחשבת ללא חוקית.

נזכיר כי המועצה להשכלה גבוהה קבעה כי מוסד להשכלה גבוהה לא ימנע או יגביל את זכותו של סטודנט לקיים פעילות ציבורית, אלא אם הפעילות אסורה לפי כל דין.