יוזלו מחירי ביטוח החובה לרכב פרטי

משרד האוצר יאפשר מתן החזר פרמיה בסוף תקופת הביטוח לנהגים זהירים וינהיג מחיר אחיד לנהגים בעלי סיכון זהה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י' בכסלו תשע"ו

ליקויים בכלי הרכב
ליקויים בכלי הרכב
פלאש 90

שר האוצר, משה כחלון, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מוזילים את תעריפי ביטוח החובה בפול לכלי רכב פרטיים.

הפול הוא תאגיד בבעלות משותפת של חברות הביטוח. מחירי הביטוח בפול כיום הם הגבוהים ביותר בשוק עבור ביטוח החובה לרכב פרטי.

כמו כן, ננקטים שני צעדים נוספים בביטוח החובה: מתן אפשרות לחברות הביטוח להעניק הטבה לנהגים זהירים בדמות החזר פרמיה בסוף תקופת הביטוח. וקביעת מחיר אחיד לנהגים בעלי סיכון זהה, ומתן הנחות בשיעור של עד 16% מדמי הביטוח.

הצעדים אותם מקדמים שר האוצר והממונה על שוק ההון יפחיתו את מחירי ביטוח החובה לכ-850,000 מבוטחים בעלי כלי הרכב הפרטי (כ-50% מכלל בעלי כלי רכב אלו) בעשרות אחוזים, בעיקר לנהגים צעירים ובעלי כלי רכב עם מערכות בטיחות מצילות חיים.

הצעדים שצפויים להיכנס לתוקף באופן הדרגתי החל משנת 2016, יגבירו את התחרות בענף, יצמצמו את הסבסוד בין מבוטחים, ויתאימו את הסיכון למחיר הביטוח. מאז הרפורמה בענף בשנת 2003, מחירי ביטוח החובה לציבור הוזלו בכ-35%, והביאו לחיסכון מצטבר של כ-15 מיליארד ש"ח לציבור.

לדברי שר האוצר, משה כחלון, "הפעולות אשר אנו נוקטים בשוק ביטוח רכב החובה, נועדו למנוע ניצול של הציבור. הודענו כי בכל מקום שיהיה כשל שוק, נתערב. מדינת ישראל מחייבת אזרחים לרכוש ביטוח רכב חובה ולכן עלינו לוודא שהציבור יקבל מחיר הוגן ושירות טוב. שוק הביטוח מגלגל 5 מיליארד שקלים בשנה, כאשר הרווח של החברות הוא 20%. תמיד אמרנו כן לרווח במידה סבירה, ולא לחזירות".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הוסיפה "אגף שוק ההון ממשיך לקדם מהלכים בכדי להוזיל את עלויות הביטוח והחיסכון לציבור, לשכלל את השוק ולהבטיח הוגנות בין הצרכנים לגופים המפוקחים".