גילה גמליאל
גילה גמליאל Photo by Marc Israel Sellem/POOL/FLASH90

הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) להקים ועדת מנכ"לים בינמשרדית אשר תתאם את עבודת הממשלה להשבת רכוש יהודי ולרישום ותיעוד זכויות היהודים מארצות ערב ואיראן.

המהלך הוא פרי יוזמתה של השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, המרכזת את נושא השבת הרכוש היהודי ורישום הזכויות. יודגש כי הנושא נוגע לעבודתם של משרדי ממשלה רבים ובהם משרד החוץ, המשפטים והתפוצות, כך שהקמת הוועדה תספק מענה לצורך בתיאום וריכוז המאמץ הממשלתי.

ועדת המנכ"לים בראשות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי תפעל בהובלת השרה גמליאל, כמו כן, כחלק מכוונת הממשלה לרכז את כלל העבודה להשבת רכוש ולרישום הזכויות תחת המשרד לשוויון חברתי, החליטה הממשלה גם על העברתה של המועצה המייעצת להשבת הרכוש מידי ראש הממשלה נתניהו לידי השרה גמליאל.

המועצה המייעצת, בראשות השר לשעבר רפי איתן, פועלת כזירת מפגש למומחים בולטים בתחום השבת הרכוש וכתוצאה כגוף מייעץ לממשלה בנושא. 

"השבת הרכוש היהודי ורישום זכויות היהודים מארצות ערב ואיראן הן יעד אסטרטגי לאומי", אמרה גמליאל. ''סוגיה כזו, שבלב ליבו של המאמץ הממשלתי לחיזוק הביטחון הלאומי, מוכרחה להיעשות בתיאום מטה מרוכז. לא יעלה על הדעת שבסוגיה חשובה כל כך, יד ימין לא תכיר את יד שמאל.

"צריך להבין שאנחנו פועלים בזמן אפס, מוכרחים להזדרז לפני שיהיה מאוחר, זו תכלית ההחלטה", הדגישה השרה. ''פנינו קדימה, להגברת הפעולות להשבת הרכוש היהודי ותיעוד זכויות היהודים בארצות ערב ואיראן".