ישיבה
ישיבה צילום: פלאש 90

הממשלה אישרה היום (א') את הצעת המחליטים בעניין תקציב הבטחת הכנסה לאברכים. ההצעה הנה נגזרת של ההסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת הליכוד ליהדות התורה.

במסגרת החוק שאושר בוועדה, תוענק לאברכים ולסטודנטים מלגה על סך כ-900 שקלים. החוק בא להחזיר את הקצבה שהיתה מוענקת מידי חודש לקרוב ל־10,000 אברכים לומדי תורה בעלי משפחות נזקקות ובוטלה במהלך הקדנציה הקודמת בהוראת בג"ץ.

הצעת חוק ברוח דומה אושרה לפני שלושה שבועות בוועדת השרים לענייני חקיקה כהצעה פרטית, ואף הועלתה על סדר יומה של המליאה בימי רביעי האחרונים, אולם שר האוצר כחלון הבהיר למגישי ההצעה כי הממשלה לא תתמוך בהחלטה שכן היא מעוניינת להגיש הצעה ממשלתית.

כאמור, הבוקר אושרה החלטת הממשלה המעגנת את השוויון התקציבי בין אברכים נזקקים לסטודנטים נזקקים. לדרישת הסיעות החרדיות ההצעה תתורגם לחוק ותקודם בתוך שלושה חודשים. 

חוק הבטחת הכנסה לאברכים לומדי תורה חוקק בשנת תשמ"א ביוזמת ח"כ דאז מנחם פרוש ז"ל בתוקף תפקידו כיו"ר ועדת העבודה והרווחה, והיווה בשורה לאלפי אברכים לומדי תורה בעלי משפחות ברוכות ילדים.

עד שנת תשס"ד הוענקה מלגת הלימודים על ידי משרד הדתות. החל מאותה שנה, כשפורק המשרד והתחום עבר למשרד החינוך, צומצמה הקצבה וניתנה רק לקרוב ל־10,000 אברכי כולל. אלו המוגדרים כמעוטי יכולת ביותר.

לפני כחמש שנים דרש בג"ץ, בעקבות עתירות שהוגשו נגד התקציב, להסדיר את הנושא תוך הצגת מתווה שוויוני. בשל כך הוקמה ועדה בין משרדית בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז איל גבאי שהגישה את המלצותיה שאושרו מאוחר יותר בישיבת הממשלה.

אולם גם זה לא עמד במבחן בג"ץ לאורך תקופה ארוכה. לפני כשנה וחצי קבע הרכב מורחב של 7 שופטי בג"ץ, בראשות נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כי המדינה לא תוכל להעניק יותר "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" כתמיכה תקציבית לאברכים, ובכך קיבל את עמדת העותרים שטענו כי מדובר בחוסר שוויון.

לקראת סיום הקדנציה האחרונה הוגשה על ידי יהדות התורה הצעת חוק חלופית המבקשת לקיים מחדש את הסדר תקצוב הבטחת הכנסת ובאופן מאוזן אולם החוק נגנז.

במסגרת ההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה לליכוד, הובטח כי הממשלה תחתור לחדש את הקצבה במסגרת חקיקה מסודרת. כאמור, היום אושרה ההצעה בממשלה.