"קבורה במנהרות - החזרת עטרה ליושנה"

הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, השתתף ב"וועידה לקבורה יהודית בישראל".