למה ירדה הנשמה אל הגוףפני מלך

---

מתוך מגזין ערוץ 7