את המפגש בין מרים פרץ לשרה-תחייה ליטמן אי אפשר לתאר במילים.