הרב דוד לאו
הרב דוד לאופלאש 90

תנועת הנוער בני עקיבא פנתה לרב הראשי על מנת שיקרא לציין את ההוקרה לפצועי צה"ל ופעולות האיבה בשבת הקרובה.

בעקבות הפניה הוציא הרב לאו מכתב ובו הוא כותב: "ביום י"ז בכסלו לפני שישים ושבע שנים נתקבלה באו"ם החלטה גורלית ששינתה את פני ההיסטוריה של העם העברי היושב בציון ובעולם כולו, ואומות העולם גם הן הכירו בזכותו של העם היהודי למדינת לאום והכירו במדינת ישראל.

"אולם הכרזה חגיגית זו שנתקבלה בתרועות שמחה, לוותה גם בקולות אחרים... את זכרם של מי שמסרו נפשם על קדושת ה' והארץ מצאנו דרך להנציח ועתה קבעו יום נוסף - הוקרה לפצועי צה"ל שבגופם הגנו על תשובי הארץ, וכן הוקרה לפצועי פעולות האיבה, שנפגעו ע"י בני בליעל שמטרתם לשבש את אורח חיינו ולזרוע בהלה בקרבנו".

על כן, כותב הרב לאו, "אני מנצל הזדמנות זו לפנות אל אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר, שבשבת פרשת וישלח יפיצו בבתי הכנסת ובין כלל הציבור את המידע שקשור ליום זה".

פניה זו לרב הראשי הינה המשך של פעילות בני עקיבא לקידום יום זה. לפני שלוש שנים החליט רכז מחוז דרום בבני עקיבא אליעד אברקי ליזום יום הוקרה ייחודי לפצועי צה"ל. בתחילה צוין היום בסניפי מחוז דרום בתנועה ובשנה שלאחר מכן ציינה בני עקיבא את היום המיוחד בכל רחבי הארץ.

במקביל, פעלה התנועה להכרה וייסוד יום ממלכתי רשמי שיצוין במדינת ישראל. בעקבות זאת, החליטה ממשלת ישראל על קיום יום הוקרה ממלכתי לפצועי צה"ל שיחול מדי שנה בי"ז כסלו- כשבשנה שעברה הוא צוין לראשונה באופן רשמי.

בשבת הקרובה יגיעו עשרות פצועים לסניפי התנועה ברחבי הארץ ויספרו לחניכי וחברי בני עקיבא את סיפור הגבורה האישי שלהם. בנוסף, תקיים התנועה אירועי הוקרה בכל רחבי הארץ וחניכים ומדריכים יתפרסו בצמתים מרכזיים ויחלקו סטיקרים לציון יום ההוקרה הרשמי.