פרסום ראשון
היועמ"ש נאבק בהצעת החוק של סמוטריץ'

המשנה ליועמ"ש דינה זילבר דורשת להחזיר את חוק החטיבה להתיישבות לדיון בוועדת שרים לחקיקה. סמוטריץ': במדינה דמוקרטית- הכנסת קובעת.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י"ט בכסלו תשע"ו

היועמ"ש נאבק בהצעת החוק של סמוטריץ'-ערוץ 7
בצלאל סמוטריץ'
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ממשיך במסע לחצים לבלימת הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, המבקשת להסדיר את מעמדה של החטיבה להתיישבות.

המשנה ליועמ"ש, עו"ד דינה זילבר, ניסתה למנוע את הדיון בחוק שייערך הבוקר (שלישי) בוועדת החוקה ולהחזירו לדיון נוסף בוועדת השרים לחקיקה שכזכור אישרה את תמיכה הקואליציה בחוק.

זילבר אף שיגרה מעין 'איום' ולפיו אם הדיון בוועדה לא יידחה, יוצגו כל "הקשיים המשפטיים" שבהצעת החוק המבקשת לקבוע כי החטיבה להתיישבות תהא רשאית לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם מימוש הסמכויות שהואצלו לה ובכללן להקצות משאבים, לבצע פעולות תכנון ופיתוח, לפרסם מכרזים, להתקשר עם גורמים, להפעיל מערך לווי ויעוץ ולסייע לפיתוח התשתיות הקהילתיות בהתיישבות.

לטענת זילבר, הצעת החוק לא הועברה לעיון היועץ המשפטי לממשלה זמן סביר טרם הדיון הבוקר בוועדת החוקה והיא עומדת בניגוד לעקרונות יסוד של המשפט הציבורי והדין המנהלי בדבר אופן הפעלת סמכויות.

בנוסף היא הזהירה כי הצעת החוק תאפשר לחטיבה להתיישבות להתנהל כראות עינה בתחום שלטוני מהותי, ללא בקרה, וללא כפיפות לחובות הנדרשות.

ח"כ בצלאל סמוטריץ', יוזם החוק, מסר לערוץ 7 כי ''התנגדות משרד המשפטים לחוק שיזמתי אינה חדשה לי ואינה מפתיעה אותי. אולם במדינה דמוקרטית מי שקובע את ההסדרים החוקיים הם המחוקקים בכנסת. היועצים המשפטיים אמורים לפעול על פי החוק ולפרש אותו.

''אני מכבד מאוד את הבנתה של עו"ד זילבר את החוק הקיים ומשום כך אני פועל לשינויו. אני מודע לכך שהיא לא אוהבת את התיקון המדובר אולם אני סמוך ובטוח שלאחר שבעזרת ה' נסיים את החקיקה היא תכבד את החוק ותפעל על פיו", הוסיף.

נציין כי לא רק היועץ המשפטי לממשלה נאבק בהצעת החוק של סמוטריץ'. גם מבקר המדינה יוסף שפירא שיגר מכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור את חקיקת החוק.

המבקר סיפר במכתבו כי העביר לאחרונה דו''ח ביקורת חמור לשר החקלאות אורי אריאל, המשמש כשר האחראי על החטיבה להתיישבות.

"החטיבה שאמורה הייתה לשמש זרוע ביצועית, עסקה בפועל בקביעת אמות מידה באשר לאופן הקצאת התקציבים לקבוצות ההתיישבות ובסופו של דבר עיקר התקציב הגיע לקבוצות התיישבות הפועלות במרכז הארץ ביישובים מבוססים", כתב המבקר. ''מקורבים פוליטיים של השר היו מעורבים בקביעת אמות המידה ובאופן הקצאת התקציבים".