מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, נשאה דברים היום (שלישי) בדיון על מתווה הגז בוועדת הכלכלה.

בראשית דבריה התייחסה לחשיבות הגז הטבעי בכלל ולמשק הישראלי בפרט. הנגידה התייחסה גם למתווה הגז שגובש תוך עמידה על יתרונותיו ועל נקודות החולשה שבו.

"מתווה הגז שבלב הדיון כאן היום מצריך מאתנו להבין ולהכיר קודם כל את החשיבות הרבה שיש לגז הטבעי במשק האנרגיה היום בעולם, וקל וחומר בישראל, בה התגלו מרבצי גז משמעותיים", אמרה פלוג.

"ראשית, הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה זול ונקי יחסית לדלקים האחרים שבשימוש היום, והדבר נכון בעיקר לתהליך הפקת חשמל. התועלת מהשימוש בגז רבה, והרחבת תשתית ההולכה הפנים ארצית תאפשר הוזלה של הוצאות האנרגיה לענפי משק נוספים באמצעות הגז ותתמוך בעידוד הפעילות ובהפחתת יוקר המחיה. בד בבד, ניצול מושכל של הגז המצוי במים הכלכליים של ישראל יגדיל את הכנסות המדינה ויחסוך הוצאות לציבור לאורך שנים רבות.

לדבריה, חשוב להבטיח היצע מספק של גז טבעי למשק וכן לפתח מהר ככל שניתן כניסה חלופית של גז למערכת ההולכה בישראל, ובהקדם גם מקור גז נוסף שייצר יתירות באספקת הגז למשק. "פיתוח מהיר של מאגר לוויתן יהווה מערכת חלופית למאגר תמר למקרה של תקלה ויאפשר הגדלה של היצע הגז עם גידול הביקושים במשק.

''במצב הנוכחי שנוצר, ללא מתווה הגז והסכמה עם היזמים הנוכחיים, לא ניתן יהיה לבצע בתוך פרק זמן סביר את ההשקעות הנדרשות בפיתוח המאגרים וצנרת ההולכה לחופי ישראל, בפרט מפני שניסיון העבר מלמד כי אין זה פשוט להביא לישראל חברות אנרגיה בעלות מוניטין ויכולות מוכחות".

פלוג הבהירה כי למתווה הנוכחי יש יתרונות כשלצדם גם נקודות חולשה וסיכונים ומנתה אותם בזה אחר זה. בסיכום דבריה אמרה כי בנסיבות הקיימות, ולאור הצורך להתקדם בפיתוח מאגרי הגז, בנק ישראל תומך באימוץ המתווה שאישרה הממשלה.

"חשוב להכיר בכך שכדרכם של הסדרים המושגים במשא ומתן, המתווה הסופי הינו תוצאה של פשרה ועל כן איננו מביא לשני הצדדים את ההישג המרבי האפשרי מבחינתם אך מנקודת המבט של המדינה והציבור הוא מביא לתוצאה טובה יותר מהאלטרנטיבות הקיימות מבחינת ניצול המאגרים, הקדמת השגת היתירות באספקה והמחירים".