בית הבד שנחשף
בית הבד שנחשףצילום: ארכיון שילה הקדומה

בעונת החפירות האחרונה שהתקיימה בתל שילה - מקום המשכן, בראשותו של הארכיאולוג ד"ר עפר גת, התגלה מכלול של בית בד בחלקו הדרומי של התל.

בית הבד האמור מתוארך לתקופה המוסלמית הקדומה (מן המאה ה–7 ועד למאה ה–10 לספירה). חפירתו של בית הבד טרם הושלמה אך בולט כי המבנה רחב מידות ויש להניח כי שימש כבית בד ציבורי.

חשיפתו של בית הבד הנוכחי מצטרפת לגילויו של בית בד נוסף הסמוך לו שנחשף בעונת החפירות של קיץ 2011. תבנית זו של צמדי בתי בד סמוכים או צמודים או המהווים חלק מאותו מכלול מן התקופה המוסלמית ידועה לנו מאתרים נוספים ברחבי השומרון ויש בה להעיד על אופיים הציבורי של המתקנים וחשיבותו של ענף השמן בתקופה זו והיקפו.

מול הכניסה למכלול בית הבד, במרחב החצר שבחזיתו התגלה מצבור גדול מאוד של חרצני זיתים מפוחמים. בנוסף לאלה התגלו שברים של נרות חרס ושבריהם של גביעי מאור מזכוכית הטיפוסיים לתקופה זו.

גילוי בית הבד מעיד על רצף היסטורי של ייצור שמן באזור בנימין בכלל ובאזור שילה הקדומה בפרט ומצטרף לממצאים קודמים שנחשפו באתר ובהם נרות חרס מתקופת החשמונאים.

בחנוכה הקרוב יקום לתחיה מחדש העיסוק בשמן בשילה הקדומה ותתקיים בימי החג חגיגת שמן ומסיק לכל המשפחה הכוללת התנסויות חווייתית במסיק הזית, עצירת שמן בבית בד קדום, מילוי השמן בבקבוק ופעילויות נוספות בעיר המשכן הקדומה אשר שימשה בירת ישראל במשך 369 שנה.