מי שינסה ללמוד על המציאות בחברה הישראלית מהדרך שבה היא משתקפת בשיח הציבורי והתקשורתי, עלול להסיק מסקנות עגומות במיוחד.

בשיח המעוות הזה בולטות בדרך כלל בשנים האחרונות שתי טענות.

האחת היא היחס הגזעני, המדיר והמפלה ההולך ומתעצם של היהודים כלפי הערבים, טענה שמושמעת שוב ושוב על ידי נציגים ערבים ועל ידי חלק מבעלי העט בתקשורת הישראלית.

השנייה היא ההידרדרות הקבועה של הדמוקרטיה הישראלית, היינו היותה במגמה של התרחקות מהדמוקרטיה בהשוואה לעבר.

בשבועות האחרונים התפרסמו בסמיכות זה לזה שני מחקרים: מדד הדמוקרטיה הישראלית של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומדד יחסי יהודים-ערבים. החוקרים הראשיים בשני המחקרים לא רק רחוקים מעמדות מפלגות המחנה הלאומי, אלא גם מזוהים עם ביקורת על הדמוקרטיה הישראלית והצורך לשפר אותה במידה משמעותית. דווקא משום כך, ניסוחיהם חשובים במיוחד להבהרת הפער בין עולם הדימויים התקשורתי ובין המציאות העולה מהמחקרים.

הנה פסקת הסיכום במבוא של מדד הדמוקרטיה 2015: "המדדים הבינלאומיים - המבוססים על קיבוץ של נתונים רבים ממקורות מידע מגוונים ועל חוות דעת של מומחים, שרבים מהם אינם חשודים בהטיה לטובת ישראל - ממקמים אותנו ב'מקום טוב באמצע' בקבוצת המדינות הדמוקרטיות. ואם כך, השיח הציבורי הכאוב והמיואש השכיח בארץ והתחושה הרווחת שמצבה של הדמוקרטיה הישראלית מידרדר ובשפל המדרגה... הם כנראה לא לגמרי מדויקים לאור הממצאים הבינלאומיים ההשוואתיים".

לכך יש להוסיף את עובדת היסוד אודות שני מדדים השוואתיים בינלאומיים: המדד של העיתון אקונומיסט והמדד של מכון המחקר FREEDOMHOUSE. בשני מדדים מפורסמים אלה אין שום עדות מוכחת להידרדרות הדמוקרטיה בשנים האחרונות. לכל היותר אפשר להצביע על מיקום קבוע ובמקרים מסוימים אף על שיפור קל. בהקשר זה יש לזכור שהמדדים השונים לא משקללים מצבים ייחודיים כמו סכנות ביטחוניות וכיוצא באלה.

מכיוון שהדמוקרטיה לא מידרדרת, אז אולי יש הידרדרות מוגדרת ביחסו של הרוב היהודי לערבים בישראל? הנה ציטוט ממדד יחסי יהודים-ערבים: "ההתלהמות... יוצרת אווירה עוינת לערבים ומקרינה רושם מוטעה שכלל הציבור היהודי נעשה יותר ויותר לא-סובלני וגזעני. מחקרי המדד מפריכים את התזה הרווחת המוטעית שהציבור היהודי נעשה לאורך השנים יותר ויותר אנטי-ערבי".

ייאמר מיד: יש בהחלט הרבה מה לשפר בתפקודה של הדמוקרטיה בישראל ובוודאי ביחסי יהודים וערבים. יחד עם זאת, לחלק ניכר מהנהי והבכי על מצבה של ישראל אין אחיזה במציאות, אלא בדמיונם של מוציאי דיבתן של החברה והמדינה.